Zákonné úrazové pojištění: Vše, co se vám bude hodit vědět

zlomený palec

[obsahova-navigace]

Jak už název zákonné úrazové pojištění, známé také jako zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, napovídá, jedná se o jedno ze zákonných pojištění, které mají lidé, na něž se vztahuje, povinnost platit. Mezi další zákonná pojištění patří povinné ručení, zdravotní pojištění, sociální pojištění a pojištění profesní odpovědnosti. Kdo má povinnost platit zákonné úrazové pojištění? A co je považované za pracovní úraz?

úraz na horách

Co je to zákonné úrazové pojištění?

Co si představit pod pojmem zákonné úrazové pojištění? Jedná se o pojištění, které za své zaměstnance mají povinnost odvádět zaměstnavatelé. Pojištění je zakotveno v zákonu č. 37/1993 Sb. o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví, nemoci z povolání nebo úrazy, které zaměstnanec utrpí v souvislosti s výkonem své práce.

Tip! Buďte o krok napřed a pořiďte si úrazové pojištění již dnes. Už za pár korun měsíčně pojistíte například rizika trvalých následků nebo hospitalizaci.

Spočítejte si úrazové pojištění

pracovní schůzka

Kteří zaměstnavatelé mají povinnost platit toto pojištění?

Jak už jsme uvedli výše, povinnost platit toto pojištění za své zaměstnance mají zaměstnavatelé. A to všichni, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance a nezáleží na tom, zda zaměstnanec pracuje na smlouvu, na dohodu o provedení činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Hradit zákonné pojištění musí i zahraniční zaměstnavatelé, kterým vznikla povinnost odvádět sociální pojištění za své pracovníky v České republice. Tuto povinnost naopak nemají členové dozorčích rad, statutárních orgánů kapitálových společností a společníci.

pojišťovna

Zákonné úrazové pojištění u nás provádí jen dvě pojišťovny

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vzniká automaticky přijetím prvního zaměstnance do pracovního poměru. Pojištění platí až do doby, než podnikatel ukončí svou podnikatelskou činnost nebo ukončí pracovní poměr s posledním zaměstnancem. V České republice toto zákonné pojištění provádí pouze dvě pojišťovny – Česká pojišťovna (zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednané k 31. 12.) a Kooperativa (všichni ostatní zaměstnavatelé).

výpočet platby

Jak vypočítat pojistné?

Výši pojistného si zaměstnavatel vypočítá sám, základ pro výpočet je souhrn všech hrubých mezd zaměstnanců firmy za předchozí kvartál a na výpočet jsou použity sazby uvedené v příloze vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 (OKEČ). V případě, že zaměstnavatel nezaplatí pojistné včas, pojistné se navýší o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

kdy zaplatit?

Termíny pro platbu pojistného

Zaměstnavatel na pojišťovnu neposílá žádný kvartální ani roční přehled, pokud si ho pojišťovna v případě nejasností sama nevyžádá. Pojistné se vždy platí na kvartál dopředu v níže uvedených termínech.

Pojistné na: Pojistné uhradit do:
I. čtvrtletí 31. 1. 2022
II. čtvrtletí 30. 4. 2022
III. čtvrtletí 31. 7. 2022
IV. čtvrtletí 31. 10. 2022

pracovní úraz

Jak je definovaný pracovní úraz?

Zaměstnavatel má kromě povinnosti platit za své zaměstnance zákonné úrazové pojištění také povinnost zajistit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Ne vždy je však možné pracovnímu úrazu předejít. Za pracovní úraz se považuje poškození zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkonů nebo v souvislosti s nimi.

peníze

Odškodnění zaměstnanců při pracovním úrazu

Ve většině případů je za pracovní úrazy odpovědný zaměstnavatel a postiženému zaměstnanci vzniká nárok na náhradu za škodu vzniklou pracovním úrazem. Zákonné úrazové pojištění tak chrání nejen zaměstnance, ale také zaměstnavatele. V případě pracovního úrazu má zaměstnanec dle typu úrazu nárok na:

  • bolestné
  • náhradu ztráty na výdělku
  • náhradu za ztížení společenského uplatnění
  • náhradu účelně vynaložených nákladů
  • věcnou škodu

Stejně jako mají zaměstnavatelé za své zaměstnance povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění, jsou povinni platit také zákonné úrazové pojištění. Pokud by zaměstnavatel pojistné neplatil, má pojišťovna kromě sankce za prodlení právo vymáhat na zaměstnavateli úhradu až do výše pojistného plnění z důvodu pojistných událostí.

Ještě by se vám mohly hodit… naši další průvodci pojištěním:

* Jak odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění?
* Jaká pravidla platí pro rozložení odměny v životním pojištění?