Cestovní pojištění: co byste měli vědět v případě pojistné události v cizině.

1. Může mi pojišťovna snížit pojistné plnění, pokud v případě pojistné události nekontaktuji asistenční službu?
 
Pokud k tomu není zvláštní důvod, asistenční službu volejte vždy. Asistenční linka je dostupná 24 hodin denně v rodném jazyce a doporučí Vám vždy nejbližší vhodné zdravotnické zařízení. Pokud by totiž byly náklady ošetření na místní poměry neúměrně vysoké, a nekontaktovali jste asistenční službu, riziko krácení plnění skutečně hrozí. Pokud jde o život, asistenční službu můžete samozřejmě kontaktovat až dodatečně. Pokud si ale nevíte rady (kontakt na záchrannou službu, cizí jazyk), asistenční služba může zorganizovat rychlou pomoc za Vás. Číslo na asistenční službu si proto uložte do mobilního telefonu.
 
2. Je možné se nechat ošetřit na základě cestovního pojištění, když u sebe nemám ani korunu?
 
Ošetření je možné. Je však nutné kontaktovat asistenční službu, která poskytne zdravotnickému zařízení finanční záruku, což zpravidla postačí. Ovšem i tak doporučujeme mít u sebe menší částku.
 
3. Co se stane, když léčba překročí pojistný limit?
 
Pojišťovna uhradí škodu jen do výše pojistného limitu. Zbytek bude vymáhán po vás. Abyste se nemuseli obávat, že limit překročíte, doporučujeme vybrat pojištění s vysokým limitem. Existují i limity neomezené.
 
4. Když budu mít společný limit pro rodinu, dělí se počtem rodinných příslušníků, nebo má tento limit každý člen?
 
Pokud to není na smlouvě výslovně uvedeno, limit není společný pro všechny členy rodiny. Platí zvlášť pro každou osobu. 
 
5. Jaká lékařská péče se hradí z cestovního pojištění?
 
Pojišťovna za vás uhradí veškeré náklady a poplatky, které jsou spojené se zdravotními komplikacemi, jako ošetření, pobyt v nemocnici, léky, přeprava do zdravotnického zařízení a samozřejmě doprava zpět do České republiky. 
 
6. Jaké doklady je potřeba doložit pojišťovně po návratu do ČR?
 
a) po nemoci nebo úrazu
 
Pojišťovně předložte vyplněné oznámení škodné události, lékařské zprávy a účty za lékařské ošetření.
 
b) při poškození nebo odcizení zavazadel
 

Po návratu předložte pojišťovně policejní protokol nebo ubytovacím zařízením či dopravcem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody (např. v případě letecké společnosti se jedná o protokol PIR nebo Damage Report). Vyplňte oznámení škodné události a případně dodejte i cestovní jízdenku a zavazadlový lístek.

V případě, že ve ztraceném zavazadle máte hotovost, s jejím nahrazením spíš nepočítejte, pojišťovny ji mají ve výjimkách. Pokud například dojde k odcizení dokladů, tady už je protokol užitečný, některé pojišťovny uhradí náklady na pořízení nových. Každá pojišťovna má svá pravidla, a proto se na jednotlivé věci vyptejte.

c) při škodě na zdraví nebo majetku druhých
 

Po návratu pojišťovně předložte policejní protokol, fotograficky zdokumentované okolnosti škody, písemná prohlášení poškozeného a svědků, doklad o opravě poškozených nebo nákupu nových věcí v případě škody na majetku nebo lékařskou zprávu při škodě na zdraví.

 

  cestovní pojištění   Srovnat ceny cestovního pojištění