Průměrná spotřeba elektřiny a plynu na domácnost: ČR vs ostatní státy EU

spotřeba elektřiny

[obsahova-navigace]

Průměrná spotřeba elektřiny a plynu na domácnost je ovlivněna různými faktory. Nezanedbatelný je i vliv podnebí. Využití energie na vytápění, a tedy i spotřeba, se dá čekat vyšší v domácnostech severských zemí. Na jihu se dá čekat spíše spotřeba nižší. Vliv bude mít i rozdílné vybavení energetickými zařízeními v domácnostech v jednotlivých zemích. Mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie jsou i v této oblasti značné rozdíly.

elektřina v domácnosti

Spotřeba energie v domácnostech EU podle využití

V roce 2018 bylo rozložení využití energie všech domácností napříč Evropskou unií podle informací Eurostat následující:

  • 64 % vytápění
  • 15 % ohřev vody
  • 14 % osvětlení
  • 6 % vaření
  • 0,4 % chlazení
  • 1 % ostatní

Na konečné spotřebě energie v domácnostech se v témže roce podílely:

  • 32 % zemní plyn
  • 25 % elektrická energie
  • 20 % obnovitelné zdroje
  • 12 % ropné produkty

spotřeba energie

Průměrná spotřeba elektřiny a plynu na domácnost v ČR

Průměrná spotřeba elektřiny na domácnost

Český statistický úřad provedl výběrové šetření ENERGO 2015 o energetické spotřebě v přibližně 20 000 domácnostech na území celé České republiky. Sběr dat probíhal v období od 7. července 2015 do 15. ledna 2016. Podle jejich zjištění byla za rok 2015 průměrná spotřeba elektřiny 3 279 kWh na byt.

Z celkové spotřeby elektřiny v České republice za rok 2015 využily právě domácnosti přibližně čtvrtinu, více než třetinu zemního plynu a 39 % tuhých paliv. Zda se vyplatí vytápění elektřinou si můžete přečíst v našem dřívějším článku.

Tip! Věděli jste, že srovnáním dodavatelů elektrické energie můžete ušetřit i přes 9000 Kč ročně? Zkuste to:

Porovnej dodavatele elektřiny

Průměrná spotřeba plynu na domácnost

V domácnostech se celková roční spotřeba zemního plynu (bez ohledu na účel použití) dostala na 2 319 534 tisíc m3. Po přepočtu to znamená průměrnou spotřebu zemního plynu 856 m3 na byt, a tedy průměrné roční náklady 14 000 Kč.

Byt v rodinném domě měl průměrnou roční spotřebu plynu 1 529 m3, a tedy náklady 22 000 Kč za rok. Byt v bytovém domě pak měl průměrnou roční spotřebu 413 m3, což je zhruba náklad 9 000 Kč za rok.

Tip! Vyzkoušejte si náš srovnávač dodavatelů plynu, abyste se dostali na ještě nižší částky a podívejte se, jaké nejčastější otázky ohledně elektřiny a plynu se řeší.

Porovnej dodavatele plynu

evropská unie

Průměrná spotřeba elektřiny na domácnost v EU

Při hledání celoevropských statistik na téma “průměrná spotřeba elektřiny a plynu na domácnost” je v oblasti elektřiny velmi zajímavý výstup projektu Odyssee-Mure. Jedná se o společný projekt 36 partnerů (většinou národní energetické agentury) z 31 zemí Evropy. Projekt je podpořen programem H2020 Evropské komise, staví na datech dodávaných z Enerdata a je koordinovaný německým Frauenhofer Institut.

Výstup pro průměrnou spotřebu elektřiny v domácnostech pro jednotlivé země byl následující:

Jméno země Spotřeba na domácnost v roce 2000 v kWh Spotřeba na domácnost v roce 2017 v kWh
Belgie 4 198 3 760
Bulharsko 3 399 3 698
Česká republika 3 645 3 495
Dánsko 4 102 3 535
Estonsko 2 430 2 993
Finsko 7 214 7 848
Francie 5 342 5 425
Chorvatsko 4 042 4 138
Irsko 5 205 4 500
Itálie 2 840 2 651
Kypr 4 841 4 624
Litva 1 379 2 022
Lotyšsko 1 303 1 963
Lucembursko 4 267 3 876
Maďarsko 2 623 2 912
Malta 4 286 4 555
Německo 3 694 3 334
Nizozemí 3 063 3 051
Norsko 17 666 16 834
Polsko 1 566 2 124
Portugalsko 3 016 3 114
Rakousko 4 401 4 620
Rumunsko 1 076 1 639
Řecko 3 712 4 471
Slovensko 3 262 2 797
Slovinsko 3 750 4 280
Španělsko 3 345 3 790
Švédsko 9 770 9 601
Velká Británie 4 553 3 666
Evropské země celkem 3 844 3 713

Do výstupu za celou Evropskou unii projekt zahrnul i Velkou Británii, která je nyní už bývalým členem, ale i Norsko, které členem není, ale je na Evropskou unii úzce navázáno.

K rozdílům ve spotřebě elektrické energie mezi jednotlivými zeměmi dochází z důvodu klimatu. Severské země využívají energii více na vytápění oproti státům jižním. Některé země mají ale také různý přístup k různým typům energie. Ve Francii a v Norsku je např. elektrická energie hlavním zdrojem vytápění. Rozdílná je i účinnost používaných zařízení, ale i úroveň vybavení elektrickými spotřebiči, což má vliv na konečnou statistiku.

evropská unie

Průměrná spotřeba plynu v domácnostech EU

Pro zjištění výstupu průměrné spotřeby plynu využijeme zprávu vědeckého centra Joint Research Centre (JRC). JRC je zkratka pro Společné výzkumné středisko a představuje interní vědecký útvar Komise, které poskytuje nezávislé vědecké poradenství. Data čerpá pro svou činnost obvykle z Eurostatu.

Průměrná konečná spotřeba zemního plynu na domácnost v roce 2016 byla v zemích EU-28 rovna 0,479 toe (Ton of Oil Equivalent neboli ekvivalent tuny ropy) na domácnost, tedy 5 565,2 kWh/domácnost. Oproti roku 2010 to představuje propad o 17,81 %.

Rozdíly mezi jednotlivými státy jsou i nadále velké. Např. Lucembursko má na domácnost nejvyšší spotřebu zemního plynu (0, 947 toe/hh). Na špici je dále Nizozemí (0, 919 toe/hh) a na třetím místě byla Velká Británie (0,841 toe/hh). Na opačné straně bylo Švédsko s nejnižší spotřebou (0,007 toe/hh). Dále pak Finsko (0.010 toe/household) and Bulharsko (0.021 toe/household).

Ze zprávy dále vyplývá, že všechny země s výjimkou Bulharska, Estonska, Řecka, Litvy a Portugalska snížily spotřebu oproti roku 2005.

Průměrná spotřeba elektřiny a plynu na domácnost při vzájemném srovnání ukazuje, že i přes vysokou spotřebu energie na vytápění ve Švédsku a Finsku mají tyto země velmi nízkou spotřebu zemního plynu. K vytápění využívají jiné zdroje, a to elektrickou energii, biomasu nebo dálkové vytápění (může jít např. o geotermální vytápění nebo získávání energie přes solární panely). Načerpejte od nás inspiraci, jaké zdroje energie na vytápění můžete využít v ČR.