Paušální daň 2022: Jak na ni? Vyplatí se vám vůbec?

paušální daň

[obsahova-navigace]

Paušální daň není totéž jako uplatňování výdajů paušálem (neboli výdajový paušál). U výdajového paušálu není také potřeba vést daňovou evidenci, ale je nutné vést evidenci příjmů a pohledávek. Zjednodušení je v tom, že se výdaje vypočítají jako procento z příjmů, skutečné výdaje se nezjišťují. Až na základě daňového přiznání podnikatel zjistí, jakou daň má uhradit. Dnešní téma je ale paušální daň 2022.

jednání

Co je paušální daň?

Paušální daň jako každá jiná představuje odvod státu. Paušální daň v sobě zahrnuje několik položek:

 • daň z příjmu,
 • odvody sociálního pojištění OSVČ,
 • odvody zdravotního pojištění OSVČ.

Jedná se o daň dobrovolnou, pro kterou se OSVČ může nebo nemusí rozhodnout.

Přihlášení k paušální dani znamená, že nebudete muset dále podávat ani daňové přiznání, ani přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu, ani na správu sociálního zabezpečení. Pokud se podnikatel nepřihlásí k paušální dani, čeká ho standardní kolečko s daňovým přiznáním i přehledy. Víte, jak vyplnit daňové přiznání?

podnikatelé

Přihlášení k paušální dani

K paušální dani se může přihlásit OSVČ, jejíž roční příjem je nižší než 1 000 000 Kč. Pokud je však osoba registrovaná k DPH, k paušální dani se registrovat nesmí. Výjimku má osoba identifikovaná k DPH, pro ni je platba paušální daně umožněna.

Paušální daň není pro osoby v insolvenci, společníky veřejných obchodních společností, ani komplementáře komanditních společností. Nevztahuje se ani na osoby mající příjem ze závislé činnosti.

Osoby pracující na dohodu se mohou k paušální dani přihlásit v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3 500 Kč, nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč.

OSVČ pro paušální daň 2022 dále nesmí mít příjmy z kapitálového majetku, z nájmu, ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 15 000 Kč za rok.

10.ledna

Paušální daň 2022

Paušální daň 2022 je ve výši 5 994 korun měsíčně. Je tvořena:

 • minimálním zdravotním pojistným ve výši 2 627 Kč,
 • minimálním sociálním pojistným navýšeným o 15 % ve výši 3 267 Kč,
 • daní z příjmů ve výši 100 Kč.

V dalším roce se hodnota paušální daně bude opět měnit, a to na základě výše minimálních odvodů na zdravotní a důchodové pojištění.

Paušální daň 2022 je možné přihlásit do 10. ledna 2022. Je potřeba přihlásit se na finančním úřadu pomocí “oznámení o vstupu do paušálního režimu”. Ti, kteří mají činnost pozastavenou, nebo si ji budou v roce 2022 teprve zakládat, se mohou přihlásit, a to do dne zahájení/obnovení této činnosti. Paušální daň 2022 je možné poté odhlásit a vrátit se zpět ke klasickým odvodům. Změna bude platná až od 1. ledna 2023.

podnikání

Výhody paušální daně

S paušální daní si ušetříte chození po úřadech a také papírování, schraňování účtů, jejich přepisování do počítače a vypočítávání plateb.

Součástí paušální daně je důchodové pojištění, které je o 15 % vyšší než minimální příspěvky na důchodové pojištění. Minimální důchodové pojištění je ve výši 2 841 Kč. Ve výsledku s paušální daní budete mít nárok na vyšší důchod.

Pokud vám účetnictví a daně zpracovává externí firma, můžete přechodem na paušální daň ušetřit právě za placení této externí společnosti.

Další výhoda je pro ty živnostníky, kteří odvádí měsíčně více než 100 korun měsíční na dani.

 • nemusíte chodit po úřadech
 • vyšší důchodové pojištění
 • nemusíte platit externí firmu na zpracování daní

daně a sleva na dítě

Nevýhody paušální daně

Pokud jste v rámci daňového přiznání uplatňovali bonus na děti, u paušální daně to již není možné. Alternativou by bylo nechat uplatnit tento bonus manžela/manželku. Ale pokud toto není možné, o bonus přijdete.

Pokud jste uplatňovali slevu na manžela/manželku, také vás tato možnost mine. Jedná se o částku až 24 840 korun ročně. Paušální daň v takovou chvíli nejspíš příliš výhodná nebude.

 • neuplatníte si slevu na dítě
 • neuplatníte si slevu na školku
 • neuplatníte si slevu na manžela/manželku
 • a podobné slevy například hypotéku nebo životní pojištění

Tip! Chcete si pořídit životní pojištění? Nejprve si porovnejte aktuální nabídky trhu:

Porovnej životní pojištění

S paušální daní vás nečekají žádná nemilá překvapení jako nedoplatky na dani. Při paušální dani nedostanete ale zpět žádný daňový bonus. Každý měsíc od vás odejde jen jedna platba. Výhodnost nebo nevýhodnost paušální daně si musíte spočítat vy sami podle vaší situace.