Kdy může epileptik řídit auto?

epilepsie

[obsahova-navigace]

V populaci má epilepsii zhruba 0,5 až 1 % lidí, v současné době tedy tímto onemocněním napříč světem trpí zhruba 50 milionů lidí. Co se týče České republiky, u nás se epilepsie týká přibližně 70 000 až 100 000 lidí a každý rok přibývá zhruba 40 nemocných na 100 000 obyvatel. Toto onemocnění se pojí s řadou omezení, i co se řízení týče. Kdy může epileptik řídit auto? A kdy je k řízení automobilu způsobilý člověk nad 65 let?

řízení auta

Kdo může řídit auto?

Ze zákona jasně vyplývá, kdo a za jakých podmínek smí řídit automobil, jinými slovy kdo je zdravotně i psychicky způsobilý pro řízení vozidla na silnici. Zdravotní způsobilost posuzuje lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo na základě výsledku lékařské prohlídky.

alkohol za volant nepatří

Kdo nemůže řídit vozidlo?

Podle silničního zákona č. 361/2000 Sb. není zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla člověk, který má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách a také lidé, které lékař prohlásí zdravotně nezpůsobilými k řízení vozidla.

měření zraku

Řízení automobilu v případě nemoci

Každý lékař má zákonem danou povinnost úřadům nahlásit řidiče, kterému se změnila způsobilost k řízení vozidla. Za odebráním řidičského průkazu tak často stojí nemoc. Pokud se jedná o nemoc, která může výrazně ovlivnit schopnost řidiče řídit, hlásí úřadu nezpůsobilost k řízení lékař specialista (např. kardiolog, neurolog apod.). Mezi nejčastější nemoci, které stojí za nezpůsobilosti k řízení, patří poruchy zraku, nemoci oběhové soustavy, Parkinsonova choroba a diabetes, u kterého hrozí diabetické kóma. O řidičské oprávnění přicházejí i mentálně postižení lidé, alkoholici, drogově závislí nebo lidé po transplantaci.

Tip! Určitě se shodneme na tom, že zdraví je to nejdůležitější a je třeba o něj dbát. Stejně jako si zasloužíte kvalitní péči ve zdravotnictví, zajistěte si kvalitní povinné ručení za výhodnou cenu. V našem srovnávači si můžete porovnat nejen limity krytí u jednotlivých pojišťoven, ale i ceny.

Porovnej povinné ručení

epilepsie

Kdy může epileptik řídit auto?

I epilepsie patří k závažným kontraindikacím k řízením automobilu. Ne vždy však epileptik automaticky řidičský průkaz nezíská. O tom, zda může epileptik získat řidičské oprávnění nebo mu bude řidičské oprávnění odebráno, rozhoduje výhradně lékař, který přihlíží k současnému zdravotnímu stavu pacienta i zdravotním zprávám z vyšetření a pokud má pochybnosti, odešle pacienta na další vyšetření.

„Doba zákazu řízení motorových vozidel je pak stanovena takto: U pacientů po prvním epileptickém záchvatu a u pacientů se sporadickými záchvaty, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, je zákaz po dobu 6 měsíců od tohoto záchvatu. Pokud byla nasazena antiepileptická léčba, tak po dobu 1 roku od posledního záchvatu,“ dodává k otázce řízení epileptiků praktická lékařka z Líbeznice MUDr. Jana Harnová.

senioři a řízení auta

Kdy mohou řídit auto senioři?

Ve chvíli, kdy člověk dovrší 65 let, musí se dostavit na lékařskou prohlídku, která se poté opakuje v 68 letech a následně každé dva roky, pokud to lékař nestanoví jinak. Vzhledem k tomu, že se se stářím snižuje schopnost řídit, lékař po absolvování prohlídky rozhodne, jestli je, nebo není senior způsobilý k řízení automobilu. Pokud vyhodnotí, že je způsobilý, vydá mu písemné rozhodnutí o způsobilosti řídit auto, který musí mít senioři při řízení u sebe.

vybodování řidiče

Kdy vám můžou odebrat řidičský průkaz?

Za odebráním řidičského průkazu můžou samozřejmě stát také další důvody. Asi nejznámějším způsobem, jak můžete o řidičský průkaz přijít, je dosažení hranice 12 bodů, kdy dojde k takzvanému vybodování řidiče, a tedy k dočasné ztrátě řidičského oprávnění. Dalším důvodem k odebrání řidičáku je alkohol a drogy v krvi, do 1 promile je možné řidičák odebrat až na jeden rok a nad jedno promile až na dobu deseti let. O řidičské oprávnění můžete přijít také pokud:

  • odjedete od dopravní nehody
  • budete řídit vůz, na který nemáte řidičské oprávnění
  • budete řídit automobil s nečitelnou registrační značkou
  • v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců budete třikrát opakovat některé přestupky (překročení rychlosti o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec, projetí na červenou, nedání předností v jízdě, vjetí na železniční přejezd v zákonem zakázaných případech)

Kdy může epileptik řídit auto? Odpovědí na tuto otázku je, že epileptik může řídit automobil v případě, že ho lékař shledá zdravotně způsobilým k řízení motorového vozidla. V opačném případě může rozhodnout o tom, že člověku s epilepsií nebude řidičák vydaný nebo že mu bude odebraný.