Úroky z úvěru – účtování a daňově uznatelné položky

investice online

[obsahova-navigace]

Celé téma je poměrně široké. Je dobré pochopit, jak se správně účtuje půjčka, její úroky a poplatky za půjčku. Čtvrté téma je daňová uznatelnost těchto nákladů. Všechna tato témata probereme v dnešním článku “úroky z úvěru – účtování”. Základem pro získání informací o úvěru je vždy smlouva o úvěru s úvěrovou společností. V této smlouvě je stanovený závazek splatit kromě úvěru společnosti za poskytnutý úvěr úroky, poplatky, případně sankce.

pravidla vyúčtování

Pravidla účtování

V účetnictví platí několik jasných a neměnných pravidel. Jaká to jsou?

 • účtujeme vždy na různé účty, nikoliv na stejné
 • částky na účtech musí být stejné
 • na účtech se účtuje na různých stranách (má dáti MD, dal D)

Doklady potřebné k účtování

Z výše uvedeného je jasné, že se o úvěru bude účtovat na souvztažných účtech. Účetní případ (např. přijetí úvěru) se vždy objeví na dvou, případně více, účtech. V případě úvěru jde o účet bankovní a úvěrový. K tomuto účtování potřebujete dva doklady:

 • výpis z bankovního účtu
 • výpis z úvěrového účtu

Z pohledu účetnictví se úvěr společnosti objeví v rozvaze. Strana MD (má dáti) je levá strana syntetického účtu. Na stranu MD zapisujeme přírůstek aktiv (např. nákup zboží). Tímto přírůstkem aktiv se stáváme dlužníky, proto se tento účet nazývá debetní. Na pravou stranu, na stranu D (dal), uvádíme fyzickou úhradu tohoto zboží – strhnutí peněz z účtu, proto stranu nazýváme kreditní. Strany MD a D se sobě musí vždy rovnat.

Úvěry podle délky splatnosti

Podle délky splatnosti úvěru může být úvěrový účet:

 • krátkodobý (pro splatnost úvěru do 1 roku)
 • střednědobý (splatnost od 1 roku do 5 let)
 • dlouhodobý (splatnost nad 5 let)

Tip! Věděli jste, že nejvýhodnější půjčku, neboli úvěr, vždy získáte porovnáním aktuálních nabídek trhu? Zdarma to můžete vyzkoušet zde:

Najděte nejlepší půjčku

práce na notebooku

Účtování přijetí úvěru – účtové skupiny

Představte si, jak transakce probíhají. S bankou si domluvíte úvěr. Úvěrová instituce s vámi podepíše smlouvu o úvěru a zřídí vám úvěrový účet. Úvěrový účet zahrnuje informace o výši úvěrového limitu, čase i čerpání úvěru, placení splátek i celkovém zůstatku úvěru. Peníze zašle na váš bankovní účet a na úvěrovém účtu v bance je o tomto kroku proveden záznam.

1.) Krátkodobý úvěr

Účtování o úvěru se provádí na účtovou skupinu 23 – krátkodobé úvěry. Souvztažný zápis je v účtové skupině 22 – Peněžní prostředky na účtech.

Poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši 200 000 Kč na bankovní účet podnikatele nebo společnosti se zapíše:

 • MD 221 (na běžném účtu nám přistály peněžní prostředky) 200 000 Kč
 • D 231 (na úvěrovém účtu banky vznikl záznam o poskytnutí úvěru) 200 000 Kč

V praxi je obvykle mezi kroky časový rozestup. Proto se účtuje ještě na účet 261 – peníze na cestě, který je právě k překlenutí časového nesouladu. Situace by tedy vypadala takto:

 • MD 221 (na běžném účtu nám přistály peněžní prostředky) 200 000 Kč
 • D 261 (překlenovací účet) 200 000 Kč

A následně po uvedení informace na úvěrovém účtu:

 • MD 261 (vyrovnání překlenovacího účtu) 200 000 Kč
 • D 231 (na úvěrovém účtu banky vznikl záznam o poskytnutí úvěru) 200 000 Kč

2.) Dlouhodobý úvěr

Účetnictví rozděluje úvěry jen na dva účty. Krátkodobý je se splatností do jednoho roku. Dlouhodobý úvěr z pohledu účetnictví má splatnost delší než 1 rok. Účtuje se o něm na účtu 46 – dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.

Může nastat situace, že úvěrová instituce nevyplatí prostředky podnikateli, ale přímo je převede na účet dodavateli, kterému podnikatel dluží. V takovém případě se v zápisu objeví účet 32 – závazky (krátkodobé) nebo 47 – dlouhodobé závazky.

účetní

Úroky z úvěru – účtování

Pro splátku úvěru a úroků z úvěru se používají opět stejné účty. Pokud by byl mezi údaji časový nesoulad, do hry vstoupí účet 261 “peníze na cestě”.

Splátka úvěru ve výši 30 000 Kč se účtuje následovně:

 • MD 261 (vyrovnáváme časový nesoulad) 30 000 Kč
 • D 221 (z běžného účtu podnikatele odchází prostředky na úhradu úvěru) 30 000 Kč

Po zobrazení informace na úvěrovém účtu:

 • MD 231 (záznam na úvěrovém účtu) 30 000 Kč
 • D 261 (srovnání překlenovacího účtu) 30 000 Kč

Nesplácí se však jen samotný úvěr. Je potřeba provést zápis také o splátce úroků. Úroky z provozního úvěru – účtování se provádí na účet 562. Peníze odchází z běžného účtu, ze kterého se hradila splátka úvěru, proto tedy v této části vystupuje opět účet 221.

Při splátce úroku z úvěru účtování částky 1 000 Kč vypadá následovně:

 • MD 562 (úroky z úvěru) ve výši 1 000 Kč
 • D 221 (peníze odchází z účtu podnikatele) 1 000 Kč

Stejný princip jako úroky z úvěru – účtování použijeme i pro platbu poplatků bance za vedení úvěru. Bankovní poplatky se vedou pod účtem 568.

 • MD 568 (účet poplatky) 400 Kč
 • D 221 (poplatky odchází z běžného účtu) 400 Kč

daňová účetní

Daně a úvěry

Přijatý úvěr nepředstavuje příjem z pohledu daně z příjmu. Neplatí se z této této položky daň. Z přijatého úvěru se však platí úroky, poplatky. Tyto úroky i poplatky jsou daňově uznatelným nákladem. Co vše je daňově uznatelný náklad?

 • úroky
 • poplatky spojené s vyřízením a vedením úvěru
 • smluvní pokuty
 • úroky a poplatky z prodlení
 • penále

Všechny tyto položky ale musí být uhrazené, aby mohly být daňově uznatelné. Nestačí, že jsou jen předepsané. Podstatná je jejich úhrada.

Daňově neuznatelný je úrok z úvěru, který vznikl pro pořízení dlouhodobého majetku. Tento majetek budete jako podnikatel totiž dále odepisovat, čímž se vám do účetnictví jako náklad dodatečně dostane. Neuznatelné jsou také úroky stanovené státními institucemi jako je např. finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení.

šanony

Daňová evidence

Pokud jste podnikatel, který vede daňovou evidence, rozvaha ani zapisování na účtech MD, D se vás netýká. Finanční injekci pro vaše podnikání je potřeba vést i v daňové evidenci. Pro daňovou evidence je zásadní informace o příjmech a výdajích, majetku a dluzích. Jednotlivé položky se zaznamenávají ve chvíli, kdy k pohybech na účtu skutečně dojde.

Uznatelné a neuznatelné položky jsou i v případě daňové evidence stejné jako při vedení účetnictví. Splátka jistiny (úvěru) je nedaňová, nezapisuje se do výdajů. Přijetí úvěru je taktéž nedaňové – nezapisuje se do příjmů. Úroky z úvěru, poplatky za úvěr jsou daňově uznatelný výdaj – tedy vstupují do výdajů.

Účetnictví i daňová evidence mají svá jasná pravidla. Proniknout do jejich hloubi je na první pohled složité a nejlépe s nimi pomůže zkušený poradce. Pokud se do účetnictví ponoříte sami, zjistíte, že většina úkonů je rutinních a není potřeba se jich bát.

Ze světa financí by vás ještě mohly zajímat… naše další články a tipy:

* Online investice: Kde zhodnotit peníze pár kliky?
* Jak reklamovat zboží v roce 2022 – nenechte se vodit za nos!
* Jak na výpočet úroků z půjčky?