Výpočet čisté mzdy 2019

Čistá mzda 2019 – základní informace

Výše čisté mzdy je závislá na odvodech zdravotního a sociálního pojištění, stejně jako na dalších parametrech, vztahujících se k osobní situaci daného zaměstnance. Obecně se dá říct, že čistou mzdu ovlivňuje:

  • Výše hrubé mzdy
  • Výše zdravotního pojištění
  • Výše sociálního pojištění
  • Osobní slevy (například na vyživované děti, zdravotní postižení, či studentský status zaměstnance)

Pro výpočet čisté mzdy 2019 jsou důležité i následující informace.

 

Daň z příjmu Daň z příjmu je v roce 2019 ve výši 15 %.
Zdravotní pojištění

Zaměstnavatel platí 9 % z vyměřovacího základu (kterým je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků), zaměstnanec platí 4,5 % z vyměřovacího základu.

Sociální pojištění Zaměstnavatel platí 24,8 % z vyměřovacího základu, zaměstnanec platí 6,5 % z vyměřovacího základu
Solidární daň Pokud má člověk vyšší příjmy, je povinen odvádět solidární daň. Pokude je jeho měsíční hruba mzda vyšší než 130 796 Kč, solidární mzda se odvádí ze sumy, která převyšuje tuto částku. Výše solidární je 7 %.

 

Čistá mzda 2019 – slevy na dani

Výši mzdy ovlivňuje i daňové zatížení. Daňový poplatník má však nárok na daňovou slevu, díky které se mu výše placené daně sníží. Zde přinášíme přehledný rozpis slev na dani pro rok 2019:

Sleva na poplatníka 24 840 Kč (za měsíc 2070 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela či manželku 24 840 Kč (lze uplatnit jen jednou ročně)
Sleva na vyživovaného manžela či manželku, je-li ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2520 Kč (za měsíc 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. stupně 5040 Kč (za měsíc 420 Kč)
Zvýhodnění pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (za měsíc 1345 Kč)
Zvýhodnění pro studenta 4 020 Kč (za měsíc 335 Kč)
Sleva na nezaopatřené dítě Závisí na počtu dětí:
– Na první dítě 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně)
– Na druhé dítě 19 404 korun ročně (1 617 korun měsíčně)
– Na třetí a každé další 24 204 korun (2 017 korun měsíčně)
– u dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí
Sleva za školkovné Až do výše 12 000 Kč

 

Pravidla pro výpočet čisté mzdy se každoročně mění. Proto je vhodné si každý rok zjistit aktuální informace.

Mzdy v Česku

Zajímalo by vás, zda jste za svou práci dostatečně finančně ohodnoceni? Sesbírali jsme pro vás užitečné informace, které vám můžou pomoct zjistit, jak si v otázce peněz stojíte v celorepublikovém průměru.

Průměrná mzda v České republice činí 32 466 Kč

Medián mezd je ve výši 27 582 Kč

Na průměrnou mzdu dosáhne přibližně 30 % obyvatel

Nejvyšší průměrná mzda je v Praze (41 450 Kč), nejnižší průměrnou mzdu pobírají v Karlovarském kraji (28 385 Kč).

Tip! Nejste spokojeni s výší své mzdy? Řešením může být změna práce – v současné době je míra nezaměstnanosti na nízké úrovni, tudíž nové zaměstnání máte šanci najít snadno.

Dalším způsobem, jak mít více peněz, je platit méně za běžné služby. V roce 2019 můžou lidé na našem srovnávacím portálu ušetřit 51 131 Kč díky porovnání cen autopojištění, energií, hypoték, půjček a cestovního pojištění. Chcete ušetřit i vy? Zjistěte, o kolik peněz můžete platit méně.

Porovnat ceny a ušetřit

 

Kdo podává daňové přiznání?

Daňové přiznání za zaměstnance podává jeho zaměstnavatel. Pokud jste tedy po celý rok byli zaměstnáni pouze u jednoho zaměstnavatele a neměli další zdanitelné příjmy, daňové přiznání podávat nemusíte.

Daňové přiznání nemusí rovněž podávat ten, kdo za rok vystřídal více zaměstnavatelů, ale nikdy nepracoval pro více než jednoho současně.

Kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání?

 

Měl vyšší příjmy V případě, že zaměstancovy celkové příjmy přesáhly částku 1 438 992 Kč, musí z převisu nad touto hranicí odvést 7 % solidární daň a tudíž podat daňové přiznání.
Vystřídal více zaměstnavatelů Pokud zaměstnanec vystřídal několik zaměstnavatelů, a u některého nepodepsal prohlášení k dani, musí podat daňové přiznání.
Pracoval u více zaměstnavatelů současně Daňové přiznání musí zaměstnanec podávat i tehdy, pokud měl několik příjmů současně a z některý z nich nebyl zdaněn srážkovou daní.
Má vedlejší příjem Povinnost podat daňové přiznání se týká i těch zaměstnanců, kteří mají vedlejší příjmy například z podnikání, pronájmu, prodeje kapitálového majetku, atd., které jsou vyšší, než 6000 Kč za rok
Má příjmy z ciziny Povinnost podat daňové přiznání má vždy ten, kdo pobírá příjmy ze zahraničí.
Neoprávněně získal daňový bonus nebo má dluh na dani Pokud má zaměstnanec dluh na dani nebo neoprávněně čerpal daňový bonus, vzniká povinnost k podání daňového přiznání
Porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření Porušením podmínek daňového zvýhodnění se myslí výběr peněz z pojistky nebo předčasné ukončení pojistky.