Jak změnit pojišťovnu

Povinné ručení je obvykle sjednáno na dobu neurčitou a pojistným obdobím je zpravidla jeden rok, nezávisle na zvolené frekvenci splátek (roční, pololetní nebo čtvrtletní). Pojistné období je vždy automaticky prodlužováno o rok od data počátku uvedeného na pojistné smlouvě. Pokud je tedy počátek Vaší pojistné smlouvy např. 16.7.2008, pojistné období končí vždy k 15.7.2009, 15.7.2010, atd. (datum konce pojistného období naleznete také na zelené kartě jako „platnost do“).

Výpověď je nutné vlastnoručně podepsat a zaslat na adresu pojišťovny. Korespondenční adresy naleznete pod jednotlivými pojišťovnami.

Smlouvu pojišťovně nemůžete vypovědět ze dne na den, ale máte následující možnosti: