Jak dlouho platí plná moc na přepis auta?

plná moc při přepisu auta

[obsahova-navigace]

Jak dlouho platí plná moc na přepis auta, to je častá otázka, kterou řešíme při prodejích aut. Přitom nejde o nic složitého. Za přepis vozidla na nového vlastníka je odpovědný prodávající. Právě on by si měl hlídat, že s ním na úřad kupující půjde a pokud ne, musí  dodat plnou moc k provedení přepisu.

Co je to přepis auta?

Přepis auta je formální krok na úřadu, kterému nahlásíte změnu vlastníka vozidla. Je nezbytnou součástí prodeje nebo koupě vozidla a má jasně daná pravidla. K přepisu vozidla musí dojít do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Celá návštěva se dá zvládnout za pár minut a nejde o nic složitého.

Kde přepsat auto a kolik to stojí?

Přepis se provádí na odboru dopravy na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Nemusíte se vázat na své trvalé bydliště nebo na trvalé bydliště druhé strany, využít můžete kterýkoliv úřad ze sítě úřadů obcí s rozšířenou působností. Převod motorového vozidla se 4 koly na úřadě stojí 800 Kč.

Co si u plné moci na přepis auta pohlídat?

Přítomen ve stejnou chvíli musí být prodávající i kupující, což může být pro někoho kámen úrazu, pokud je z opačného konce republiky nebo z důvodu časového vytížení.

Přitom stačí zastoupení v podobě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Plná moc může být vystavena za kupujícího, za prodávajícího nebo dokonce za obě strany. Přepis se předává třetí straně, která se o něj postará.

Co když nestihnu přepsat auto včas?

Pokud se do lhůty na přepis vozidla nevejdete, dopouštíte se přestupku. Může vás za něj čekat pokuta až 50.000 Kč. Problematické je to prakticky pro prodávajícího. Pokud by auto nebylo ještě přepsané a kupující by způsobil nehodu, nebo přestupek, budou se policisté a pojišťovny obracet rovnou na prodávajícího, který je pro ně v té době stále ještě majitelem. Pokud jste tedy prodávající, vozidlo novému majiteli nepředávejte dříve, než dojde k řádnému přepisu.

plna moc jak dlouho platí

Jak dlouho platí plná moc na přepis auta?

Platnost plné moci můžete omezit standardně časovým obdobím nebo datem, které si sami zvolíte. Můžete uvést, že je platná pouze do následujícího dne od jejího podpisu, do konce týdne. Na druhou stranu se může stát, že dorazíte na úřad a bude vám chybět některý z dokumentů pro předpis. Než si ho opatříte, může se stát, že mezitím ztratí platnost plná moc. Na uvádění data buďte proto opatrní. Pokud žádné datum do plné moci neuvedete, nic zásadního se neděje.

Jak dlouho platí plná moc na přepis auta? Plná moc pak bude platit až do splnění daného úkolu, tedy dokud nedojde k přepisu. Na přepis máte ze zákona 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, proto návštěvu úřadu neodkládejte. Pokud na přepis zapomenete, plná moc bude stále ještě platit.

 • Ověření podpisu k plné moci zařídíte na pobočkách Czech POINT. Správní poplatek za legalizaci podpisu je 30 Kč.
 • Ověření podpisu provádí také notáři. Jejich odměna se řídí notářským tarifem, který stanovuje ministerstvo spravedlnosti. Vyjde na 85 Kč.

Abyste neudělali chybu a nezapomněli na některou z důležitých údajů, stáhněte si naši plnou moc k přepisu auta. Vzor máme na webu.

Plná moc může také zaniknout. Jde o případy, kdy zmocnitel (osoba, která se nechává zastupovat), umře. Jeho jménem nebude možné úřední úkon provést. Dále pak zaniká, když si to jedna ze stran rozmyslí a informuje druhou stranu o ukončení platnosti plné moci.

plná moc při přepisu

Co ještě potřebujete na přepis auta?

Aby vám nevypršela platnost plné moci, nebo abyste zbytečně nejezdili na úřad několikrát, připravte si všechny dokumenty.

Na přepis auta potřebujete:

 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formulář si můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva dopravy ČR, nebo ho vyplníte přímo na úřadě),
 • platnou zelenou kartu povinného ručení,
 • kupní smlouvu,
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklady totožnosti prodávajícího i kupujícího (nahradit je mohou plné moci k zastupování druhé strany při přepisu),
 • v některých případech doklad o zaplacení ekologické daně,
 • uhrazený správní poplatek.

Protokol o evidenční kontrole se zajišťuje na STK. Fyzickou kontrolou se potvrdí, že jde o vozidlo popsané v malém a velkém technickém průkazu. V okamžiku přepisu vozidla nesmí být tento protokol starší než 30 dní. Kontrola se vztahuje na vozidlo, tudíž není důležité, zda ji podstoupí prodávající nebo kupující.

Jak je to s povinným ručením?

U přepisu se musíte prokázat také platným povinným ručením. Je vhodné, aby šlo o povinné ručení nového vlastníka. Pokud už nejste majitelem vozidla, nemá smysl platit za něj povinné ručení.

Jako prodávající si nezapomeňte odhlásit povinné ručení. K tomu stačí zaslat vaší pojišťovně žádost o ukončení a kopii kupní smlouvy. Povinné ručení tak skončí v den, kdy bude vaše žádost doručena do sídla pojišťovny.

Za povinné ručení od roku 2024 má být odpovědný provozovatel. Do konce roku 2023 měl tuto odpovědnost vlastník vozidla. Pojištění ale může sjednat nejen provozovatel. Může ho dále sjednávat vlastník, nebo kdokoliv, kdo má potřebu chránit se před následky možné pojistné události.

Novinky od roku 2024

Od roku 2024 nebude v České republice potřeba vozit s sebou zelenou kartu, doklad o zaplacení povinného ručení. Policie si tento údaj zkontroluje online. Tuto kontrolu může provádět i bez zastavení vozidla.

Před cestou na úřad si překontrolujte platnost všech dokladů, zda a jak dlouho platí plná moc na přepis auta a jestli je sjednané povinné ručení. Vše pak půjde prakticky jako po másle.