Další možnost jak ušetřit za elektřinu – Máte správnou distribuční sazbu?

Početná skupina odběratelů stále nemá distribuční sazbu nastavenou optimálně vzhledem k jejich spotřebě. Mezi nejčastější situace, kdy mají odběratelé chybně nastavenou distribuční sazbu, patří například nákup nebo zdědění nemovitosti, kde je již distribuční sazba stanovena předešlým majitelem a nový vlastník provede jen přepis odběrného místa, ale o možnosti optimalizace sazby neví. K častým důvodům špatného nastavení sazeb patří také situace, kdy se u zákazníka výrazněji změní spotřeba elektřiny, ale distribuční sazba zůstává nezměněná.

Distribuční sazba stanovuje podmínky a ceny dodávek elektrické energie. Jednotlivé sazby se liší podle způsobu, jakým spotřebitelé využívají elektrickou energii. Základní členění je na jednotarifové a dvoutarifové sazby. V případě jednotarifových je dodávaná elektřina po celou dobu za cenu vysokého ta´rifu (VT). U dvoutarifových je v průběhu dne dodávka rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávána za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

Jak změna distribuční sazby probíhá?

Změna distribuční sazby z D01d na D02d a obráceně

Mění-li zákazník distribuční sazbu, obrací se na svého dodavatele elektřiny. Veškerou další komunikaci vyřídí dodavatel energie s provozovatelem distribuční soustavy.

Změny z jednotarifové sazby na dvoutarifovou

S touto změnou bývá spojena nutnost úprav v odběrném místě, tyto záležitosti již řeší zákazník s provozovatelem distribuční soustavy. V některých případech je také nutná zpráva revizního technika a doložení splnění podmínek pro přiznání sazby.

 

Pokud si nejste jistí, zda je pro vás výhodnější sazba D01d nebo D02d, může vám pomoci i náš nový kalkulátor cen elektřiny, který umí vypočítat výhodnost těchto sazeb vzhledem k výši spotřeby, kterou v zadání uvedete. V tabulce níže naleznete popis jednotlivých tarifů a podmínky pro jejich přiznání.

Členění distribučních sazeb a podmínky pro jejich přiznání

D01d

Jednotarifová sazba pro běžně vybavené odběrné místo s malou spotřebou – žádné podmínky pro přiznání.

D02d

Jednotarifová sazba pro běžně vybavené odběrné místo se střední spotřebou – žádné podmínky pro přiznání.

D25d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin.

 • pro přiznání musí být instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev vody
 • odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu

D26d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin – vyšší spotřeba

 • pro přiznání musí být instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu
 • součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě, nebo odběratel musí prokázat, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu
 • odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu

D35d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

 • v odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu
 • součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě
 • pokud instalovaný příkon 50% nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu
 • odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu

D45d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

 • v odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu
 • součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě
 • pokud instalovaný příkon 40% nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu
 • odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu

D55d

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

 • uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny v této sazbě
 • odběratel povinen distributorovi věrohodně prokázat, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu
 • odběratel musí zajistit technické blokování elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu

D56d

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

 • uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny v této sazbě
 • odběratel povinen distributorovi věrohodně prokázat, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem
 • tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60% tepelných ztrát vytápěného objektu
 • odběratel musí zajistit technické blokování elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu

D61d

Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

 • doba platnosti nízkého tarifu je celoročně od pátku od 12:00 do neděle do 22:00
 • žádné podmínky pro přiznání

 Zjistěte nejlepší ceny elektrické energie