Cestovní pojištění AIG Europe Limited

Cestovní pojištění AIG Europe Limited je možné sjednat ve třech variantách Bronze, Silver a Gold s odlišným rozsahem krytí a limity plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší limit krytí pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Limity plnění
Pojistný program Bronze Silver Gold
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 15 000 000 Kč
Ošetření zubů 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč
Denní dávky při hospitalizaci 500 Kč/24 hod., max. 8 000Kč
Pojištění zavazadel
Osobní věci a zavazadla 30 000 Kč* 60 000 Kč*
Zpoždění nebo ztráta zavazadla 10 000 Kč
Peníze 4 000 KČ pro hotovost 8 000 KČ pro cestovní šeky 2 000 Kč pro děti mladší 16let
Pas a cestovní doklady 6 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč
Úplná invalidita úrazem 200 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a na majetku
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Ostatní pojištěná rizika
Právní výlohy 60 000 Kč
Zmeškaný odlet/odjezd 60 000 Kč
Zpoždění cesty z důvodů na straně dopravce 500 Kč/12 hod., max. 8 000 Kč
Storno cesty z důvodů na straně dopravce 120 000 Kč
Únos 500 Kč/24 hod., max. 20 000Kč 500 Kč/24 hod., max. 20 000Kč
Připojištění stornopoplatků zájezdu nebo zkrácení cesty
Stornopoplatky 120 000 Kč/ osobu 120 000 Kč/ osobu 120 000 Kč/ osobu
Spoluúčast stornopoplatků 20 %
Připojištění rizikových sportů zahrnuje pojištění následujících rizik
Výbava pro rizikové sporty 10 000 Kč* 15 000 Kč*
Nájem náhradního vybavení pro rizikové sporty 600 Kč/24 hod., max. 3 500 Kč 800 Kč/24 hod., max. 5 000 Kč
Uzavření sjezdovek pro nedostatek sněhu náklady na dopravu do 1 500 Kč/24 hod., resp. 2 000 Kč/24 hod, pokud nelze lyžovat; max. 6 000 Kč náklady na dopravu do 2 000 Kč/24 hod., resp. 2 500 Kč/24 hod, pokud nelze lyžovat; max. 10 000 Kč
Lavina 10 000 Kč 20 000 Kč

* pojištění se spoluúčastí 10%

Sportovní aktivity

<strong]>Rekreační a zimní sport v ceně; rizikový sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

  • Běžné sporty a zimní sporty – provozování běžných a zimních sportů (sjezdové lyžování a snowboarding) po vyznačených sjezdovkách na rekreační úrovni je pojištěno automaticky
  • Rizikové sporty – při provozování sportů spadajících do této kategorie je nezbytné sjednat připojištění.
  • Organizované sporty – závody a soutěže jakéhokoli druhu jsou z pojištění vyloučeny

Připojištění rizikových sportů lze sjednat pouze pro osobu do 68 let věku.

Běžné sporty včetně zimních:

golf, cyklistika, potápění (avšak pouze do hloubky 20 m), turistika/trekking avšak pouze do výšky 3000m a bez horolezecké výstroje , vodní lyžování/windsurfing/surfing/ šnorchlování, cestování horkovzdušným balónem (rezervované u Vašeho tour operátora), hlubokomořské rybaření, plachtění na člunech (parascending over water), kolečkové bruslení, plachtění ve vnitrozemských vodách (nikoliv však jako člen posádky), sjezdové lyžování, snowboarding, fotbal, lukostřelba

Rizikové sporty:

monoskiing, heliskiing, lyžování na umělém povrchu, off-piste lyžování nebo snowboarding – mimo vyznačené sjezdovky (pouze v doprovodu s oficiálním průvodcem), skiboarding, sáňkování, jízda se psím spřežením, biathlon, tobogganing, potápění, cycle racing, vysokohorská turistika (avšak pouze do výšky 5000m), jízda na horském kole, lední hokej, pozemní hokej, jízda na vodním skútru (mimo závodění, bez úrazového pojištění a odpovědnosti za škodu), kitesurfing, parašutismus (bez úrazového pojištění), paragliding (bez úrazového pojištění), bungee jumping, kanoistika, jízda na koni, rafting do stupně 3, surfing nebo windsurfing na moři.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla­dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Nutnými a přiměřenými náklady v souvislosti s pojistnou událostí se rozumí náklady zahrnující akutní ošetření a s ním související nezbytně nutné úkony. Dále jsou hrazeny náklady na ubytování a cesta zpět do ČR pro pojištěnou osobu a jednoho spolucestujícího, pokud není možný návrat podle původního plánu.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištěníobsahuje riziko úplné trvalé invalidity a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, které byly poškozeny, odcizeny, ztraceny nebo zničeny při Vaší cestě. Pojištění se nevztahuje na poškození křehkých předmětů, hotovost, kterou nemáte u sebe (pokud není uložena v uzamčené bezpečnostní schránce); odcizení, ztrátu nebo škodu na fotografických a elektrických zařízeních nebo cennostech uložených v odbavených zavazadlech;jakoukoli ztrátu, odcizení nebo škodu na věcech přepravovaných na střešních nosičích; škodu na kufrech, cestovních taškách nebo obdobnýchzavazadlech;ztrátu, odcizení nebo škodu na osobních věcech nebo zavazadlech v okamžiku, kdy nejsou pod Vaší kontrolou nebo kontrolou jiné osoby odlišné od letecké nebo přepravní společnosti; výbavu pro rizikové sporty nebo golfovou výbavu.

Pouze je-li sjednána varianta pojištění Gold, vztahuje se pojištění také na peníze, cestovní doklady a zpoždění zavazadel.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škoduvzniklou během pobytu v zahraničí na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Pojištění stornopoplatků zájezdu

Pojištěna je úhrada poplatků za stornování zájezdu v těchto případech: smrt, nemoc nebo úraz pojištěného nebo rodinného příslušníka, přítele nebo spolucestujícího, při předvolání k soudu jako svědek, výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, nehoda dopravního prostředku, se kterým jste plánoval(a) cestovat (která se stala během 7 dní před plánovaným odjezdem a v důsledku které je dopravní prostředek nepojízdný (toto ustanovení se vztahuje na osoby, které na cestě na dovolenou sami řídí));pokud policie nebo pojišťovna, se kterou máte uzavřeno pojištění domácnosti vyžadují, abyste setrval(a) v místě svého bydliště poté, co v místě Vašeho bydliště došlo k požáru, loupeži, krádeži nebo Vaše bydliště postihla povodeň v období 48 hodin před datem Vašeho plánovaného odjezdu; zvláštní náklady vynaložené na Váš návrat do České republiky z důvodu smrti, vážného úrazu nebo vážné nemoci rodinného příslušníka nebo obchodního partnera v České republice.

Pojištění stornopoplatků zájezdu je možné sjednat nezávisle na termínu zaplacení cestovní služby.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:

  • Evropa
  • Celý světkromě Afghánistánu, Kuby, Iráku a Súdánu.