Co byste měli vědět o penzijním připojištění

1. Vyplatí se uzavřít penzijní připojištění?

Vzhledem k stárnutí populace stát nebude mít za několik let dostatek peněz na výplatu důchodů. Lidem bez vlastního spoření tak budou důchody sloužit pouze k přežití. Proto stát příspěvky podporuje soukromé spoření na důchod v penzijních fondech.

2. Co je penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je jednou z forem dobrovolného spoření, které jsou podporované státem. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., v platném znění. Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok). K vašim příspěvkům dostáváte navíc státní příspěvky, podíly na zisku fondu a můžete také využít velmi zajímavých daňových zvýhodnění. Dále vám na vaše penzijní připojištění může přispívat váš zaměstnavatel.

3. Kdo může uzavřít penzijní připojištění?

Penzijní připojištění může uzavřít osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR, nebo v jiném členském státě Evropské unie (pokud se účastní veřejného nebo důchodového pojištění v ČR, nebo pobírá důchod z českého důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice). Uzavření smlouvy je dobrovolné.

4. Proč uzavírat smlouvu nyní?

Současné podmínky končí 30.11.2012, později již nebude možné smlouvu uzavřít za stávajících podmínek. Počet uzavřených smluv raketově roste a proto je lepší uzavřít smlouvu nyní a ne na poslední chvíli.

Pokud smlouvu neuzavřete nyní, budete ji moci uzavřít později pouze za nových podmínek. Od příštího roku bude mít produkt jiné vlastnosti. Budete si moci volit jak chcete peníze investovat, ale nebude Vám garantována návratnost finančních prostředků. Můžete tedy vydělat i prodělat.

5. Proč je stávající penzijní připojištění výhodné?

  • Garance nezáporného zhodnocení vkladů. Máte garanci, že i při špatném hospodaření fondu dostanete zpět všechny vložené peníze.
  • 50 % naspořených peněz si můžete vybrat již po 15 letech. Na smlouvě stačí zatrhnout „typ penze výsluhová“. Toto zaškrtnutí nemá žádné negativní dopad, navíc výběr nemusíte uskutečnit.
  • Stát navýší maximální státní příspěvek z 1 800 Kč na 2 760 Kč za rok. Pro získání příspěvku ale musíte spořit více. Do 300 Kč za měsíc již nedostanete od státu nic, naopak nejvíc dostanete při spoření 1 000 Kč/měsíc.
  • Použití prostředků není nijak účelově omezeno.
  • Z nutnosti garantovat návratnost vložených peněz vyplývá opatrnost při investování peněz, které penzijní fondy umisťují do bezpečných státních dluhopisů s krátkodobou či dlouhodobou lhůtou splatnosti, na termínované účty u spolehlivých bank. Výnosové procento proto občas nepokryje inflaci, ale zároveň neztrácíte v důsledku velkých výkyvů hodnoty investovaných peněz.
  • Přispívat na penzi vám může také zaměstnavatel nebo jakákoliv třetí osoba.
  • Spoření je daňově zvýhodněné pro fyzické osoby i zaměstnavatele.

6. Změna státních příspěvků od 2013 – týká se mě to?

Od 1.1.2013 se mění výše státního příspěvku. Pokud smlouvu uzavíráte nyní, optimalizujte příspěvek na nová pravidla. Pokud již smlouvu máte, tak to pro Vás to znamená nutnost změnit výši stávajícího měsíčního spoření, pokud chcete zachovat či maximalizovat státní podporu. Zatímco v letošním roce vám pro získání maximální podpory od státu stačilo ukládat 500 korun měsíčně, od roku 2013 budete muset spořit 1 000 korun měsíčně. Pro navýšení stačí vyplnit krátký formulář a následně si upravit platební příkaz na novou hodnotu.

7. Jak vysoká je státní podpora?

Od nového roku změněná. Její výši naleznete v tabulce níže.

Měsíční
vklad
Státní
příspěvek do
31. 12. 2012
Státní
příspěvek od
1. 1. 2013
100 Kč 50 Kč 0 Kč
200 Kč 90 Kč 0 Kč
300 Kč 120 Kč 90 Kč
400 Kč 140 Kč 110 Kč
500 Kč 150 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč 150 Kč
700 Kč 150 Kč 170 Kč
800 Kč 150 Kč 190 Kč
900 Kč 150 Kč 210 Kč
1000 Kč 150 Kč 230 Kč

8. Jak a kdy mi fond peníze vyplatí?

Podmínkou je vždy dovršení 60 let a zároveň 60 měsíců spoření. Jednou možností je výplata starobní penze (výplata každý měsíc určité částky). Jinou možností, častěji využívanou, je výplata celé částky najednou takzvaným jednorázovým vyrovnáním.

9. Mohu si nechat peníze vyplatit dříve?

Ano, ale není to výhodné. Pokud smlouvu vypovíte před 60. rokem věku, dostanete takzvané odbytné a ztratíte státní příspěvky. Při spoření kratším než 5 let platíte sankční poplatek 800 Kč. A pokud nenaspoříte alespoň 12 měsíců nedostanete nic.

10. Co když nebudu moci platit příspěvky?

Pokud nebudete moci spořit, můžete smlouvu přerušit, nebo můžete placení příspěvků odložit. Přerušení či odložení placení oznamte fondu písemně.

11. Je možné přejít k jinému fondu?

Od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012 není možné přecházet mezi penzijními fondy, je ale do konce listopadu 2012 možné stávající smlouvu přerušit nebo ukončit a uzavřít smlouvu s novým fondem. Tam také budete dostávat státní příspěvky. Již naspořené peníze zůstávají v původním fondu.

11a. Ukončení smlouvy je možné pro ty klienty, kteří už mají nárok na výplatu starobní penze u stávající smlouvy. Podají písemně žádost o ukončení smlouvy a zahájí nové spoření jinde. Úspory z nové smlouvy budou moci vybrat minimálně po 60 měsících spoření a ve věku 60 let.

11b.Přerušení smlouvy podáte písemně stávajícímu penzijnímu fondu (pokud přerušení stávající penzijní plán u stávajícího penzijního fondu umožňuje). Následně si může klient založit novou smlouvu u nového penzijního fondu. Nyní je v legislativním procesu zákon, který by pak po 1. 1. 2013 prostředky z obou smluv umožnil převést z těchto fondů do nového. Tato varianta není výhodná, pokud nespoříte u stávajícího fondu alespoň 60 měsíců (pokud by zákon neprošel, nemohli byste požádat o výplatu důchodu).

11c. Přechod po 1. 1. 2013. Po tomto datu může každý zdarma přestoupit kdykoliv ze starého fondu (tzv.transformovaného) do nového typu penzijních fondů (tzv. účastnického). V novém (účastnickém) fondu již nebudou výhody garancí navrácení vložených peněz a možnosti vybrat po 15 letech 50% naspořených peněz. Poté již bude možnost přecházet mezi novými fondy volně. Pokud však bude doba spoření u daného fondu kratší než 60 měsíců, poplatek za přechod bude 800 Kč.

12. Jak si vybrat fond?

Hlavními parametry je historická výkonnost, velikost či důvěryhodnost fondu. Potřebné informace naleznete na našich stránkách.

13. Proč a jak uzavřít smlouvu na tomto portálu?

Můžete si vybrat nejvýhodnější penzijní fond a smlouvu uzavřít pohodlně online. Správnost smluv kontrolují naši experti, kteří Vám v případě nejasností volají. 

Po vybrání penzijního fondu vyplňte krátký online formulář. Naši experti zkontrolují správnost všech vložených dat a případně se s Vámi telefonicky spojí. Vytištěnou smlouvu Vám pošleme poštou na Vaši adresu k podpisu. Smlouvu podepíšete, vložíte do připravené odpovědní obálky a zdarma pošlete zpět na předvyplněnou adresu. My ji za Vás odešleme do fondu, ze kterého vám za několik dní přijde potvrzení, že jste stal účastníkem fondu.