Jak funguje transformovaný penzijní fond?

Transformovaný penzijní fond, resp. prostředky jeho účastníků spravují penzijní společnosti. Tyto prostředky jsou investovány stejným způsobem jako v minulosti, tedy velmi konzervativně. Transformovaný penzijní fond by měl dosahovat přibližně stejných výnosů jako původní penzijní fondy a účastníkům bude poskytovat stejné typy dávek. Zjednodušeně lze říci, že funguje obdobně jako původní penzijní fondy, ovšem došlo k rozdělení majetku účastníků od majetku správce (penzijní společnosti) v bilanci společnosti

Další často kladené otázky