Mám nějakou garanci, že o úspory nepřijdu?

Jak je zajištěna bezpečnost prostředků ve fondech III. pilíře?

Od 1.1.2013 je bilance současných penzijních společností rozdělena na majetek penzijní společnosti a majetek účastníků. Majetek účastníků se tak dostává pod ochranu mj. také insolvenčního zákona. Penzijní společnosti podléhají regulaci a dohledu ze strany České národní banky a jisté dohledové funkce vykonává i Centrální depozitář. Vklady účastníků III. pilíře však nejsou ze zákona pojištěny.

V případě obtíží penzijní společnosti by došlo k přesunu správy obhospodařovaných fondů na jinou penzijní společnost. 

Další často kladené otázky