Vývoj ceny povinného ručení v roce 2013

Zrušení otevřených flotil

Otevřená flotila byla smlouva o povinném ručení, kde nebyla zohledněna rizikovost klienta. Všichni řidiči dostali cenu pro VIP klienty bez nehod. Pojišťovny je založily pod vidinou rychlého nárůstu počtu nových pojistek, ty největší jich přinesly až několik desítek tisíc.

Na současném růstu ceny povinného ručení se podepsalo i levné pojištění v otevřené flotile. Cena, která byla často pod úrovní ziskovosti produktu, nebyla dlouhodobě udržitelná. Právě flotily držely sazby pro auta mimo ně na vyšší úrovni. Pojišťovny z nich dotovaly ztrátu.

Ke zrušení otevřených flotil vyzvala pojišťovny již v polovině minulého roku Česká kancelář pojistitelů (ČKP), profesní organizace zastřešující trh povinného ručení. K výzvě se připojil také nejvyšší orgán dohledu nad pojistným trhem, Česká národní banka (ČNB). Jedním z důvodů byla právě neexistující provázanost rizikovosti klienta a ceny pojištění. S koncem flotil musí řidiči uzavírat dražší smlouvy, to zvyšuje průměrnou cenu na trhu.

Růst nákladů na likvidaci pojistné události

Stěžejním nákladem pro každý pojistný produkt je likvidace pojistných událostí. Dlouhodobě musí vybrané pojistné převyšovat částku vyplacených škod zhruba o 30 – 40 %. V opačném případě se pojišťovna dostává do ztráty.

povinné ručení„Průměrná výše jednotlivé nárokované škody z povinného ručení na zdraví přesahuje částku 450 tisíc korun, aktuální hodnota průměrné majetkové škody je pak 31 tisíc Kč,“ sdělil ČAP Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP. „Od roku 2002 vzrostla průměrná škoda na majetku o 31 %, sazby povinného ručení přitom klesaly. Ještě výraznější rozevírání nůžek nastává u škod na zdraví, které se ve stejném období navýšily o 168 %,“ komentuje vývoj pro ČAP Petr Jedlička, odpovědný pojistný matematik ČKP.

Oběti nehody začaly naplno využívat odškodnění za způsobenou újmu na zdraví. Dříve tvořily hlavní složku pojistného plnění náklady na léčbu, dnes není výjimkou soudní spor o několikamilionovou náhradu za způsobenou bolest a trvalé následky.

Důvodem zdražení byl i růst daně z přidané hodnoty (DPH) o 1 procentní bod. Samotné pojistné je od platby DPH osvobozeno, náklady na likvidaci nikoli. Zvýšení DPH se do nákladovosti produktu promítlo především ve vyšší ceně oprav v autoservisech. Menší levnější pojišťovny, u kterých se již v minulém roce pohyboval produkt povinného ručení na hranici ziskovosti, byly nuceny přistoupit ke zdražení o několik procent.

Senát schválil 3% daň z auta. Řidiči ji odvedou v dražším povinném ručení.

Na začátku května schválil Senát návrh novely č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.Nově stát pojišťovnám nařizuje platit 3 % z vybraného pojistného na povinném ručení do Fondu zábrany škod. Finanční prostředky z fondu dostanou hasiči a další složky Integrovaného záchranného systému. Opatření ve schválené podobě znamená pro pojišťovny dodatečné administrativní náklady. Nelze předpokládat, že pojišťovny budou vícenáklady plně hradit ze svého zisku. Pro některé z pojišťoven by se při zachování stávající ceny mohl stát produkt ztrátovým, ostatní se k trendu zdražení o několik jednotek procent pravděpodobně přidají. Znamená to, že očekáváme další růst sazeb povinného ručení o 3 – 5 %.

Zlevněte si povinné ručení sjednáním smlouvy online!

Poslala vám pojišťovna složenku s vyšší cenou pojištění? Máte příležitost pro změnu povinného ručení. Od doručení oznámení o nové výši pojistného můžete do 1 měsíce pojistnou smlouvu vypovědět. Ke stažení nabízíme vzor výpovědi.

Pojistné, které budete platit u jednotlivých pojišťoven, se liší i několikanásobně. Povinné ručení uzavřené po internetu na Porovnej24.cz Vás bude stát v průměru 1 950 Kč, na pobočce zaplatíte až 3 735 Kč. I když cena povinného ručení roste, můžete tak výrazně ušetřit.

  povinné ručení   Srovnat ceny povinného ručení