Povodeň: Jak postupovat po opadnutí vody

Postup při škodách na nemovitostech a domácnostech.

 1. Udělejte si soupis způsobených škod (ideálně včetně přibližného data pořízení věci a kupní ceny).
 2. Nahlaste škody na infolinku Vaší pojišťovny. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor pojišťovny a domluví si s Vámi termín návštěvy.
 3. Pořiďte důkladnou fotodokumentaci způsobených škod.
 4. Zahajte práce pro zamezení dalšího rozšiřování škod, tak abyste předešli dalším škodám.
 5. Poškozené věci nevyhazujte. Dejte je na jednu hromadu, dokud nepřijde likvidátor.
 6. Při škodách většího rozsahu požádejte pojišťovnu o zálohu plnění, tak abyste mohli zahájit opravy ještě před prošetřením pojistné události a výplatou plnění. Žádost o zálohu na pojistném plnění sdělte technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku.
 7. V ideálním případě dohledejte doklady o pořízení poškozených věcí(faktury, účtenky, záruční listy apod.). Likvidace proběhne na základě doložených dokladů nebo na základě rozpočtu, který vytvoří pracovníci pojišťovny ve spolupráci s likvidátorem, který provedl prohlídku.
 8. Nezapomeňte nahlásit na policii případnou ztrátu dokladů a v bance zablokovat ztracené platební karty.

 

Musím čekat na prohlídku likvidátora, nebo mohu zahájit úklid dříve?

Z pochopitelných důvodů je často potřeba zahájit úklid po povodních ještě před příjezdem likvidátora pojišťovny. Nejprve ale pořiďte důkladnou fotodokumentaci.  
 

Zaplatí mi pojišťovna způsobenou škodu, když mi smlouvy odplavaly?

Druhý originál smlouvy má k dispozici pojišťovna, na vyžádání Vám zašle jeho kopii.
 
Po pojistné události se standardně vedle údajů o pojistníkovi, místě a datu pojistné události a seznamu poškozených věcí hlásí také číslo pojistné smlouvy. Pokud ho ale nemáte, není to problém, pojišťovna si číslo smlouvy na základě sdělených informací dohledá.  
 

Jaký je postup, pokud mám poškozenou nemovitost na hypotéku?

Součástí všech hypoték je i povinnost pojištění zastavené nemovitosti, máte tedy nárok na pojistné plnění, proto neprodleně oznamte bance i pojišťovně danou událost, připravte si pojistnou smlouvu, případně další dokumentaci. Banka má přednostní nárok na pojišťovnou vyplacené pojistné plnění. Banka také rozhoduje o tom, zda je třeba nemovitost opravit, nebo zda bude hypotéka splacena a ukončena. Potřebujete tedy souhlas banky, abyste mohli získat dané finanční prostředky na opravu.
 
V případě, kdy se bude poškozená nemovitost rekonstruovat, banka na provádění oprav dohlíží a kontroluje, aby nebyly vyplacené prostředky použity jinak, než na co jsou určeny.
 

Postup při poškození auta

 
Auto zatopené vodou
 1. Pokud je auto zatopené vodou, nezbývá než počkat na opadnutí vodní hladiny, zatopené auto nestartujte! Nejprve je třeba ho vysušit.
 2. Vždy se obraťte se asistenční službu pojišťovny, která je dnes již téměř standardní součástí pojištění vozu (jak povinného ručení, tak havarijního pojištění). Asistenční pojišťovna zdarma zajistí odtah vozu do servisu, zároveň je spojena s možností nahlásit pojistnou událost. Číslo na asistenční službu máte uvedeno na zelené kartě.
V případě, že máte vozidlo pojištěno havarijně nebo máte sjednáno připojištění živelných rizik k povinnému ručení, využijte rovnou možnost nahlásit asistenční službě pojistnou událost. Havarijní pojištění: ověřte si, zda máte v rámci havarijního pojištění sjednáno riziko živel. Připojištění živelních rizik k povinnému ručení: pojištění proti povodni a záplavě není vždy pravidlem. Ze samotného povinného ručení plnění nezískáte, můžete ale využít asistenční služby a odtahu vozu do servisu zdarma.
 
Pokud bylo auto zatopeno do úrovně poloviny kol, obvykle se situace obejde bez nákladné opravy. Vůz by měl být po vysušení, vyčištění a následné kontrole brzd, ložisek kol a provozních kapalin v pořádku. S rostoucí hladinou zatopení počítejte s nákladnější opravou. Pokud je zatopena i přístrojová deska, auto bude často na odpis, většina pojišťoven je likviduje jako totální škodu.
 
 
Po opadnutí vody
 1. Kontaktujte asistenční službu  – nahlaste škodu a domluvte si odtah do servisu. Doporučujeme souhlasit s odtahem do smluvního servisu pojišťovny, urychlíte tak vyřízení škody.
 2. Vozidlo nafoťte na místě, kde došlo k zaplavení. Ideálně zdokumentujte také výši zatopení vozu.
 3. Zahajte práce pro zamezení dalšího rozšiřování škod (např. vysušení vozu, odtažení z rizikového místa apod.).
 4. Dále následuje likvidace pojistné události. V ideální variantě je vůz odtažen do smluvního servisu pojišťovny, který zpravidla zároveň zajistí i funkci mobilního technika pojistné události. V opačném případě vás bude po nahlášení pojistné události kontaktovat pracovník likvidace / mobilní technik pojišťovny, který zajistí prohlídku vozidla a sepíše škody.
 5.  
Existují 2 varianty vyřízení škody:
 • Plnění fakturou – pojišťovna uhradí škodu podle faktury vystavené servisem. Počítejte ale s tím, že pokud se vydáte mimo smluvní servis, nemusí Vám pojišťovna uhradit celou fakturu. Při opravě mimo smluvní servis si můžete vůz vyzvednout až poté, co servis od pojišťovny obdrží tzv. krycí dopis, který garantuje proplacení faktury.
 • Plnění rozpočtem – pojišťovna nahradí škodu podle tabulek, skutečná cena opravy pak již pojišťovnu nezajímá. Následné zajištění opravy je na Vás – zda si vůz opravíte sami, nebo opravu svěříte známému.
Máte-li vůz na leasing, musíte pro vyřízení škody kontaktovat také leasingovou společnost. Ta je majitelem vozu a pojistné plnění je vinkulováno v její prospěch. Pojišťovně musíte doložit doklad o tzv. devinkulaci ve prospěch nájemce vozu, ten vám vystaví leasingová společnost.  

 

Co dělat pokud byl Váš vůz odtažen z důvodu nebezpečí povodně?

Byl-li Váš vůz odtažen z důvodu hrozby zaplavení parkovacího stání, pro získání informací, kam bylo odtaženo, kontaktujte linku 156.  
 

Kde zjistím, na co mám nárok?

Přesný postup pro hlášení pojistné události a konkrétní nároky plnění u jednotlivých pojišťoven se můžete dozvědět na infolince Porovnej24.cz: 810 80 00 80. Nyní poskytujeme poradenství všem, nejen našim klientům.
 
Pokud budete potřebovat formulář hlášení pojistné události pro jakoukoli pojišťovnu, neváhejte se obrátit na Porovnej24.cz, pošleme Vám ho emailem.

Kontakty na pojišťovny pro hlášení pojistných událostí po povodních:

 

Allianzpojišťovna, a.s.

telefon:   841 170 000
fax:         242 455 555
e-mail:   klient@allianz.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Allianz pojišťovna
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8

 

AXA Pojišťovna, a.s.

telefon:   292 292 292 volba č. 5
e-mail:    info@axa.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Axa pojišťovna
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

telefon:    841 444 555
fax:          547 213 468
e-mail:    likvidace@cpp.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
ČPP, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42   Modřice
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

telefon:   841 114 114
POZOR!!! Pro hlášení škod z povodní 2013 používejte prosím pro otázku „Jaká událost se přihodila?“ volbu: živelní událost – záplava.
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Česká pojišťovna a.s.
P.O. Box 305
601 00 Brno
 
 

ČSOB Pojišťovna, a. s.

telefon:    800 100 777
e-mail:    info@csobpoj.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458
Zelené předměstí
Pardubice 53218
 

DIRECT Pojišťovna, a.s.

telefon:      221 221 221
mail:          skody@direct.cz

Generali Pojišťovna, a.s.

telefon:    844 188 188
e-mail:    servis@generali.cz
 

ERGO pojišťovna, a. s.

telefon:   221 585 205, 221 585 259
fax:         221 585 555
e-mail:   info@ergo.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
ERGO pojišťovna, a.s.
Francouzská 28
120 00 Praha 2
 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

telefon:    222 119 125 
fax:          222 514 412
e-mail:    skody@hvp.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Úsek likvidace pojistných událostí
Římská 2135/45
120 00 Praha 2

 

Kooperativa pojišťovna, a.s.

telefon:    841 105 105
e-mail:     info@koop.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice
 
 

MAXIMA pojišťovna, a.s.

telefon:    224 305 403
fax:          224 305 412
e-mail:    LPU@maxima-as.cz
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
MAXIMA pojišťovna, a.s.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6
 

Slavia pojišťovna, a.s

telefon:   255 790 111
fax:         255 790 199       
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Slavia pojišťovna a.s., LPU,
Revoluční 1
110 00 Praha 1 
 
Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě. 
Online spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.
 

Triglav Pojišťovna, a.s.

telefon:   542 425 000
fax:         542 423 729
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Triglav pojišťovna, a.s.
Novobranská 544/1
602 00 Brno
 
pro urychlení do předmětu zprávy uveďte slovo POVODEŇ
 

Uniqa pojišťovna, a.s

telefon:   800 120 020
fax:         488 125 125
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 
160 12 Praha 6 
 

Wüstenrot pojišťovna, a.s.

telefon:   257 092 111, 800 22 55 55
 
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Wüstenrot pojišťovna a.s.
úsek likvidace pojistných událostí
Na Hřebenech II 1718/8
140 23  Praha 4