Celoroční cestovní pojištění AIG

Rozsah pojištění

Pojištěná rizika léčebné výlohy asistenční služby úrazové pojištění pojištění odpovědnosti pojištění zavazadel
ikona ANO ikona ANO ikona ANO ikona ANO ikona ANO

Pojištění platné pro turistická cesta pracovní cesta administrativní pracovní cesta manuální zimní sport rizikový sport organizovaný a profesionální sport
ikona ANO ikona ANO Ikona Ne ikona ANO ikona ANO Ikona Ne

Přehled limitů

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Pojištěné riziko Limit plnění
 Pojištění léčebných výloh
 Celkový limit 5 000 000 Kč
 Ošetření zubů 10 000 Kč
 Pojištění zavazadel
 Osobní věci a zavazadla 30 000 Kč, spoluúčast 10 %
 Úrazové pojištění
 Smrt úrazem 150 000 Kč
 Úplná invalidita úrazem 300 000 Kč
 Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a na majetku
 Pojištění odpovědnosti za škodu
5 000 000 Kč

Cestovní pojištění platí

 • pro osoby 18 – 68 let
 • pro turistické cesty
 • pro administrativní pracovní cesty
 • při provozování zimních a rizikových sportů (pro rizikové sporty je maximální délka jednotlivé cesty stanovena na 17 dní)
 • maximální délka trvání jednotlivé cesty stanovena na 31 dní
 • počet vycestování za rok je neomezený a jednotlivé cesty není třeba hlásit pojišťovně

Cestovní pojištění neplatí

 • při organizované a profesionální sportovní činnosti
 • pro manuální pracovní cestu
 • pro osoby mladší 18 let
 • pro osoby starší 68 let

Sportovní aktivity

Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet pojištěných sportovních aktivit je uveden níže.

 • Běžné sporty a zimní sporty – provozování běžných a zimních sportů (sjezdové lyžování a snowboarding) po vyznačených sjezdovkách na rekreační úrovni je pojištěno automaticky
 • Rizikové sporty – provozování sportů spadajících do této kategorie je pojištěno automaticky, maximální délka jednotlivé cesty při provozování rizikových sportů je omezena na 17 dní

Běžné sporty včetně zimních:
golf, cyklistika, potápění (avšak pouze do hloubky 20 m), turistika/trekking avšak pouze do výšky 3000m a bez horolezecké výstroje, vodní lyžování/windsurfing/surfing/ šnorchlování, cestování horkovzdušným balónem (rezervované u Vašeho tour operátora), hlubokomořské rybaření, plachtění na člunech (parascending over water), kolečkové bruslení, plachtění ve vnitrozemských vodách (nikoliv však jako člen posádky), sjezdové lyžování, snowboarding, fotbal, lukostřelba

Rizikové sporty:
monoskiing, heliskiing, lyžování na umělém povrchu, off-piste lyžování nebo snowboarding – mimo vyznačené sjezdovky (pouze v doprovodu s oficiálním průvodcem), skiboarding, sáňkování, jízda se psím spřežením, biathlon, tobogganing, potápění, cycle racing, vysokohorská turistika (avšak pouze do výšky 5000m), jízda na horském kole, lední hokej, pozemní hokej, jízda na vodním skútru (mimo závodění, bez úrazového pojištění a odpovědnosti za škodu), kitesurfing, parašutismus (bez úrazového pojištění), paragliding (bez úrazového pojištění), bungee jumping, kanoistika, jízda na koni, rafting do stupně 3, surfing nebo windsurfing na moři.

Územní platnost

Celoroční cestovní pojištění AIG Europe Limited rozlišuje dvě územní zóny. Požadovanou územní platnost zvolte nad tabulkou srovnání nabídek:

 • Evropa
 • Svět – celý svět kromě Afghánistánu, Kuby, Iráku a Súdánu

Pojištěná rizika

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla­dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Nutnými a přiměřenými náklady v souvislosti s pojistnou událostí se rozumí náklady zahrnující akutní ošetření a s ním související nezbytně nutné úkony. Dále jsou hrazeny náklady na ubytování a cesta zpět do ČR pro pojištěnou osobu a jednoho spolucestujícího, pokud není možný návrat podle původního plánu.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje riziko úplné trvalé invalidity a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, které byly poškozeny, odcizeny, ztraceny nebo zničeny při Vaší cestě. Pojištění se nevztahuje na poškození křehkých předmětů, hotovost, kterou nemáte u sebe (pokud není uložena v uzamčené bezpečnostní schránce); odcizení, ztrátu nebo škodu na fotografických a elektrických zařízeních nebo cennostech uložených v odbavených zavazadlech; jakoukoli ztrátu, odcizení nebo škodu na věcech přepravovaných na střešních nosičích; škodu na kufrech, cestovních taškách nebo obdobných zavazadlech; ztrátu, odcizení nebo škodu na osobních věcech nebo zavazadlech v okamžiku, kdy nejsou pod Vaší kontrolou nebo kontrolou jiné osoby odlišné od letecké nebo přepravní společnosti; výbavu pro rizikové sporty nebo golfovou výbavu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škodu vzniklou během pobytu v zahraničí na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Publikováno
V rubrikách Nezařazené Štítky