Rodinný právník – příklady

1.)  „Pomohl jsem panu Smutnému s vyplacením škody od pojišťovny, která mu nechtěla dát ani korunu.“

Do auta pana Smutného naboural zezadu další řidič. Sepsali protokol a škodu přišel ohledat zástupce pojišťovny, u kterého měl viník uzavřené povinné ručení. Zástupce pojišťovny vše sepsal, ale za týden přišePesl p. Smutnému dopis od pojišťovny, že takto se nehoda stát nemohla a že nic neuhradí.

P. Smutný měl pocit bezmoci. Volal na klientskou linku pojišťovny, kde se s ním nebavili, následně napsal do pojišťovny dopis, ale vše zbytečně. Požádal tedy o pomoc právní asistenční službu porovnej24.cz, která prostudovala jeho případ a písemně upozornila pojišťovnu na důležitá fakta. Na základě těchto kroků pojišťovna celý případ přehodnotila a během několika dnů pojistné plnění vyplatila.

2.) „Za škodu na vozidle vyplatila pojišťovna nejdříve 80 000 Kč, díky mně později 150 000 Kč.“

Do deset let starého auta paní Musálkové vrazil na křižovatce z boku mladý řidič, který jí nedal přednost v jízdě. Nikomu se nic vážného nestalo, škoda na autě paní Musálkové ale byla značná. Dohodla se s pojišťovnou viníka a dala auto do servisu. Cena opravy byla 150 000 Kč. Pojišťovna jí však poslala jen 80 000 Kč s odkazem na amortizaci vozu.

Požádala tedy o pomoc právní asistenční službu porovnej24.cz, která zajistila posouzení případu znalcem z oboru. Verdikt znalce byl jasný: k tak vysokému poklesu tržní ceny vozu nedošlo. Právní asistenční služba porovnej24.cz pojišťovně předložila odborný posudek a s odkazem na něj uplatnila nárok paní Musálkové na náhradu škody. Pojišťovna jej následně uznala a zaplatila celou částku za opravu.

3.) „Škoda na vozidle byla 120 000 Kč, ale pojišťovna vyplatila jen 100 000 Kč, než jsem se do toho vložil.“

Pan Radlický se střetl při výjezdu z parkoviště s jiným jedoucím vozem. Uznal, že je viníkem nehody. Protože nebyl nikdo zraněn a způsobená škoda nebyla podle odhadu obou řidičů větší než 100 000 Kč, vše vyřešili sepsáním protokolu o dopravní nehodě bez přivolání policie. Ještě téhož dne nahlásil pan Radlický pojistnou událost z havarijního pojištění své pojišťovně.

Pojišťovna vyslala mobilního technika, který vše zdokumentoval. Konečná cena opravy v servisu byla 120 000 Kč. Pojišťovna uznala nárok na částku 100 000 Kč, po odečtení spoluúčasti 5 % pak vyplatila panu Radlickému 95 000 Kč.

Své rozhodnutí odůvodnila pojišťovna tím, že k nehodě nebyla přivolána policie. Pan Radlický ještě volal na klientskou linku pojišťovny, kde mu sdělili, že pokud by k nehodě přivolal policii, byla by proplacena celá částka.

Obrátil se proto na právní asistenční službu porovnej24.cz. Ta jeho jménem připravila fundované vyjádření vycházející z toho, že odhad škody se týká tzv. „zjevné škody“, což je pochopitelně laickým odhadem a jako takový nemůže být spojován s omezením pojistného plnění. Za měsíc pan Radlický od pojišťovny obdržel zbytek částky za opravu vozu.

4.) Dodavatel plynu nechtěl vrátit přeplatek hotově, ale snížením faktur, což však nebylo v podmínkách. Já jsem domluvil vrácení v hotovosti.“

Paní Nováková má již více než 20 let stejného dodavatele plynu. V loňském roce měla menší spotřebu než v předchozím období. Od dodavatele obdržela vyúčtování, kde byl vyčíslen přeplatek 3 500 Kč. Když paní Nováková chtěla od dodavatele přeplatek vrátit složenkou, bylo jí oznámeno, že přeplatek neobdrží, ale bude jí započítán do budoucích záloh.

O takovém řešení nebyla paní Nováková předem informována a ani v obchodních podmínkách takovou možnost nenašla. Proto se obrátila na právní asistenční linku porovnej24.cz, kde jí v krátkém čase pomohli přeplatek získat v hotovosti.

5.)  Paní Staré odmítli ukončit smlouvu u dodavatele plynu. Díky mně ji smlouvu ukončili.“

Paní Stará se nechává převádět k novému dodavateli plynu. U současného dodavatele má výpovědní lhůtu minimálně 20 dní před koncem výročí smlouvy. Jelikož si sama musela podat u současného dodavatele výpověď, učinila tak.

Dodavatel jí bohužel odstoupení od smlouvy zamítl z toho důvodu, že výpověď smlouvy byla zaslána dříve než 20 dní před výročím smlouvy. Paní Stará byla nejprve bezradná, ale pak se obrátila na právní asistenční službu porovnej24.cz.

Tam ji informovali, že uvedený postup není oprávněný, jelikož ve smlouvě je uvedeno, že výpovědní lhůta je minimálně 20 dní před koncem doby určité, a pomohli paní Staré s odstoupením od smlouvy a přechodem k novému dodavateli.

Publikováno
V rubrikách Nezařazené Štítky