Pětina domácností má špatně nastavenou sazbu elektřiny

Častou chybou, se kterou se setkáváme, je například to, že odběratel využívá ke svícení sazbu D01d, kde je zbytečně drahá cena za MWh. Pokud si nejste jisti, že máte distribuční sazbu nastavenou dobře, nechte si poradit od nás. Zašlete nám vaše vyúčtování služeb. Jakmile zjistíme problém, ihned vás zkontaktujeme a pomůžeme se změnou. V případě, že bude vše v pořádku, uděláme pro vás zdarma nezávaznou kalkulaci dodavatelů elektřiny na trhu, abyste si mohli srovnat, kolik můžete ušetřit změnou dodavatele.

Přehled distribučních sazeb a jejich správné přiřazení

Fyzické osoby:

 • D01d – je jednotarifní sazba určená především malým domácnostem o jedné až dvou osobách, které mají malou spotřebu energie (nepoužívají žádné energeticky náročné spotřebiče), chaty, zahrady, garáže (jde tedy o domácnosti, které elektřinou netopí a nevyužívají ji ani k ohřevu vody – pokud má klient odběr větší jak 500 kWh elektřiny za rok, již se vyplatí změnit distribuční sazbu na D02d.
   
 • D02d – jednotarifní sazba určená domácnostem se středně velkou spotřebou energie, je vhodná především pro taková odběrná místa, která nevyužívají elektřinu k vytápění, ani ohřevu teplé užitkové vody. Mají ji domácnosti vybavené běžnými spotřebiči (lednička, pračka, myčka). Pokud tedy používáte bojler na ohřev vody, pak neváhejte se změnou distribuční sazby na D25d.
   
 • D25d – dvoutarifní sazba, kde je doba platnosti nízkého tarifu (ve vyúčtování označován jako NT) 8 hodin denně. Aby vám byla tato sazba přidělena, je nutné instalovat elektrický bojler pro ohřev vody v místě odběru, následně je zapotřebí přivolat technika, který vám nastaví blokování bojleru v době platnosti vysokého tarifu (ve vyúčtování označován jako VT), aby fungoval jen v době nízkého tarifu, kdy za odebranou elektřinu zaplatíte méně, technik Vám poté dá revizní zprávu, která je nutná pro změnu distribuční sazby.
   
 • D26d – dvoutarifní sazba, kde je doba platnosti nízkého tarifu 8 hodin denně. U této sazby je nutné využívat akumulační topení a elektřinou ohřívat vodu. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů (topení a ohřevu teplé užitkové vody) musí být nejméně 55 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Následně si domácnosti musí zajistit technické blokování akumulačních kamen a bojleru v době platnosti VT, aby fungoval jen v době NT, když za odebranou elektřinu zaplatíte méně. Opět je zapotřebí revizní zpráva.
   
 • D35 – dvoutarifní sazba, kde doba platnosti NT je 16 hodin denně (tento časový úsek může distributor elektrické energie rozdělit maximálně do 5 časových úseků, z nichž ale žádný nesmí být kratší než 1 hodina). Je nutná instalace hybridního elektrického spotřebiče pro vytápění objektu – akumulační kamna a přímotop. Instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé užitkové vody) musí odpovídat nejméně 50 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. součtový instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Je nutné zajistit si technické blokování spotřebiče v době platnosti VT a opět je zapotřebí doložit revizní zprávu.
   
 • D45d – dvoutarifní sazba, kde doba platnosti NT je 20 hodin denně (distributor může tuto dobu rozdělit do nejvýše 7 samostatných časových úseků, z nichž ale žádný nesmí být kratší než 1 hodina. Zároveň ale souvislá délka platnosti VT nesmí být delší než 1 hodina). Je nutná instalace přímotopného elektrického spotřebiče – přímotop. Instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé užitkové vody) odpovídal nejméně 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. součtový instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Je nutné zajistit si technické blokování spotřebiče v době platnosti VT a opět je zapotřebí doložit revizní zprávu.
   
 • D55d a D56d – dvoutarifní sazba, kde doba platnosti NT je 22 hodin denně (distributor může tuto dobu rozdělit do nejvýše 7 samostatných časových úseků, z nichž ale žádný nesmí být kratší než 1 hodina. Zároveň ale souvislá délka platnosti VT nesmí být delší než 1 hodina. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit. V době platnosti NT může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič nejvýše na 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než 1 hodina). Je určena domácnostem, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31. 3. 2005 (příbuzná distribuční sazba D56d je pak určena pro domácnosti s tepelným čerpadlem uvedených do provozu od 1. 4. 2005). Výkon tepelného čerpadla musí odpovídat tepelným ztrátám domu. Je nutné zajistit si technické blokování spotřebiče v době platnosti VT a opět je zapotřebí doložit revizní zprávu a také protokol o instalaci tepelného čerpadla
   
 • D61d  dvoutarifní sazba výhodná především pro chataře. Celoročně je zde totiž stanovená doba platnosti NT od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin. Pro získání sazby nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. Relativní cenová výhodnost elektřiny odebrané v době platnosti NT je vyvážena vysokou cenou elektřiny odebrané v době platnosti VT, je třeba si proto ujasnit, zda odběr elektřiny bude opravdu soustředěn do doby platnosti NT, a to nejen v průběhu roku, ale třeba i o prázdninách. Sazbu lze měnit nejvýše jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedomluvíte jinak.

Podnikatelé:

U podnikatů jsou sazby totožné, pouze místo velkého D se označují velkým písmenem C.

Dále jsou zde sazby navíc, které jsou v nabídce:

 • C03d – jedná se o jednotarifní sazbu, která je určena pro vyšší spotřeby – větší než pro C02d
   
 • C62d – jedná se o dvoutarifní sazbu, která je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství

Srovnat ceny energií