Pojištění úrazu řidiče – ČSOB Premiant

Úrazové pojištění řidiče vozidla s limitem plnění pro případ smrti následkem úrazu 300.000Kč, trvalých následků způsobených úrazem 300.000 Kč.

Publikováno
V rubrikách Nezařazené Štítky