eYello CZ k.s.

Pro rok 2016 společnost eYello CZ, k. s. snížila ceníky elektřiny o přibližně 7%. V případě plynu snížila cenu až o 11%.