Jak funguje exekuce: Víte o ní vše? Co může exekutor zabavit?

exekuce

[obsahova-navigace]

Samotná exekuce je státem povolený způsob, jak vymoci dluhy věřitelem od dlužníka podle stanovených pravidel, která zahrnují práva i povinnosti všech zúčastněných. Provádět ji musí exekutor na základě rozhodnutí soudu. Nemůže tedy přijít kdokoliv a kdykoliv a obstavit vám majetek.

exekuce majetku

Jak exekuce funguje?

Mnoho lidí nemá jasnou představu o tom, jak funguje exekuce až do chvíle, kdy se stanou jejím přímým účastníkem. Na samém počátku celého procesu musí existovat nějaká neuhrazená pohledávka (dluh). Věřitel (oprávněný) se rozhodne, že chce nesplácení dluhu řešit cestou, kterou mu umožňuje náš právní systém, exekucí. Aby k něčemu takovému mohlo dojít, musí mít k dispozici tzv. exekuční titul, tedy doklady prokazující existenci nesplaceného dluhu i oprávněný nárok na jeho vymáhání.  

Exekučním titulem je nejčastěji:

 • Pravomocné rozhodnutí soudu
 • Pravomocné rozhodnutí rozhodce
 • Smlouva s tzv. exekuční doložkou

Exekutor vám tedy nemůže jen tak z ničeho nic zaklepat na dveře. Musíte předtím poštou obdržet předžalobní výzvu, nebo dluh musí vzniknout na základě smlouvy, ve které je exekuční doložka.

Případy, kdy k někomu vtrhnou exetutoři, aniž by o své dluhu vůbec tušil, většinou nastávají u situací, kdy má člověk hlášený pobyt někde jinde a nevyzvedává si pravidelně poštu. V takovém případě nemusí obsílku vůbec dostat a v případě, že se k soudu nedostaví, je zahájena exekuce.

Tip! Nechcete se do exekuce nikdy dostat? Můžete jí předejít už tím, že si vyberete vhodnou půjčku. Například v našem přehledném porovnání úvěrů ihned vidíte výši úroků a RPSN. Jejich výše se může lišit až o stovky procent! Nevěříte? Porovnejte si ceny půjček.

Najděte nejvýhodnější půjčku

exekutor

Co může exekutor dlužníkovi zabavit?

 • Část mzdy, nemocenské, ošetřovaného za péči o nemocného člena rodiny, mateřské, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku nebo přídavků na děti
 • Peníze na bankovním účtu, na spořicím účtu apod.
 • Movité věci (mobiliární exekuce) a nemovité věci (imobiliární exekuce)

exekutor nemůže zabavit

Co nemůže exekutor dlužníkovi zabavit?

 • Běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti (postel, stůl, židle, kuchyňská linka a vybavení, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, palivo, ložní prádlo – pokud toto vybavení nepřesahuje svou obvyklou hodnotu)
 • Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 • Zdravotnické potřeby, léky atd.
 • Hotové peníze do částky, která odpovídá dvojnásobku životního minima jednotlivce
 • Potřeby, které dlužník nebo členové rodiny potřebují ke studiu nebo výkonu povolání
 • U podnikatele se exekuce nesmí týkat věcí, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své činnosti
 • Studijní a náboženská literatura
 • Dětské hračky
 • Osobní písemnosti a fotografie
 • Domácí mazlíčci
 • Svatební šaty, diplomy, medaile apod.

práva exekutora

Práva a povinnosti exekutora

Exekutor může zvolit způsob provedení exekuce a provést exekuci více způsoby. Má právo zabavit vše, co najde v místě, kde se dlužník nachází a není ze zabavitelných věcí vyjmuto. Pozor! Nemusí to být jen na místě, kde má dlužník trvalé bydliště, ale všude tam, kde existuje podezření, že by mohl mít svůj majetek. Ten může rovnou zabavit a odvézt.

Samozřejmě má i určitě zákonné povinnosti. Musí nechat zhotovit znalecký posudek na cenu nemovitosti, pokud se má prodat v dražbě. Má povinnost nezávislosti, vázanosti Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy či rozhodnutími soudu. V případě neoprávněného vniknutí do nemovitosti odpovídá za všechny škody.

práva a povinnosti dlužníka

Práva a povinnosti dlužníka

Dlužníkovi nesmí být zabaven majetek, jestliže se jednoznačně neprokáže, že mu patří nebo ho on či jeho rodina nepotřebují každodenně ke své práci.

Zároveň ale musí spolupracovat s exekutorem, vpustit určeného znalce k sobě domů, pracovat nebo o získání příjmů usilovat, hlásit změnu bydliště či sídla zaměstnání a nezatajovat žádný příjem.

Tip! Trápí vás velké množství půjček, ve kterých se ztrácíte? Popřemýšlejte o jejich konsolidaci, tedy sloučení do jedné. Získáte tak lepší přehled a navíc můžete dosáhnout i snížení samotné splátky. Podívejte se, jaká banka právě nabízí nejvýhodnější konsolidaci ZDE.

vymahači dluhů

Inkasní agentury a jejich práva a povinnosti

Už víte, jak fungují exekuce, ale navštívit vás mohou i pracovníci inkasní agentury, kterým mohou věřitelé dluhy, které jsou již několik měsíců po splatnosti, předat. Jedná se o agentury zaměřující se na vymáhání dluhů. Ty nemají stejné pravomoci jako soudem pověřený exekutor a jejich pracovníci se za ně nemohou vydávat.

Některé takové agentury často přistupují k nátlakovým praktikám a navyšují částky o vysoké náklady vymáhacího řízení, o poplatek za jeho správu nebo administrativní poplatek. Jsou to ovšem podnikatelé jako kdokoliv jiný a nemají žádné extra pravomoci. Navíc, dokud nerozhodne soud nebo jiný povolaný státní orgán o tom, že máte dluh, který je nutné uhradit, nikdo po vás nic vymáhat nemůže. Splácení dluhu mohou vynucovat jen státní orgány.

Inkasní agentury nesmí sahat na vaši výplatu nebo bankovní účet. Nemusíte je pustit do bytu (ani na váš pozemek). Inkasní inspektor (vymahač) do vašeho bydliště nesmí vstoupit, když ho vy nepozvete dál a ani dělat soupis movitých věcí. Pokud by se vstupu domáhal násilím nebo výhružkami, zavolejte policii ČR.

Některé agentury se dlužníkům snaží namluvit, že když nezaplatí, druhý den u nich zvoní exekutor, což samozřejmě není pravda. K pověření soudního exekutora musí existovat rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, výkaz nedoplatků nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

platba dluhu

Pozor na to, komu platíte

Inkasní agentura může přebrat váš dluh a vymáhat jeho uhrazení na základě smlouvy o postoupení pohledávky. To znamená, že dojde ke změně věřitele, která může nastat i bez vašeho souhlasu.

Pokud dostanete dopis od agentury o vymáhání dluhu, ověřte si, že agentura ho převzala od původního věřitele. Jinak by se mohlo stát, že zaplatíte nesprávnému subjektu, což vás nezbavuje povinnosti vyrovnat závazek vůči svému původnímu věřiteli.

nezabavitelná částka

Nezabavitelná částka 2020

S pojmem exekuce se často pojí také spojení nezabavitelná částka. Je to suma, která nesmí být dlužníkovi v rámci exekučních srážek sražena, ale naopak vyplacena, aby byly zajištěny základní životní potřeby člověka.

Nezabavitelná částka 2020 se v lednu zvýšila a činí 6608 Kč. Na manžela dlužníka se započítává jedna čtvrtina z této částky a na vyživované dítě taktéž, tj. 1652 Kč. Nezabavitelnou částku tvoří dvě základní složky: životní minimum na jednotlivce a normativní náklady na bydlení, které pro rok 2020 činí 6502 Kč.

Příklady výpočtu nezabavitelné částky pro rok 2020

 • Můžeme říct, že svobodná a bezdětná zaměstnaná žena bude mít základní nezabavitelnou částku 6608 Kč.
 • Ženatý muž s manželkou a dvěma dětmi pak 11564 Kč (6608 + 1652 + 1652 + 1652).

exekuce

Co dělat při exekuci?

Pokud vám přijde domu obálka obsahují informace o exekuci, je nejlepší dluh zaplatit nebo se s exekutorem nějak dohodnout. Máte na to 30 dní. Když k uhrazení nedojde, má exekutor právo vstoupit do vašeho obydlí a sepsat majetek. Součástí mobiliární exekuce musí být i pořízení videozáznamu. Jakmile dojde k úplnému vymožení pohledávky, zaniká exekutorovo oprávnění a celá exekuce.