Rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním

úrazové pojištění

[obsahova-navigace]

Zaměřme se nyní na nejčastější otázky, které si lidé při výběru pojištění kladou.

Na co jsem pojištěn?

Úrazové pojištění

Jak už z názvu vyplývá, toto pojištění slouží pro zdravotní problémy, které byly způsobeny úrazem. Úrazové pojištění většinou kryje tato rizika:

 • Smrt úrazem
 • Trvalé následky úrazu
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Hospitalizace následkem úrazu
 • Invalidita následkem úrazu

Toto pojištění tudíž nekryje žádné nemoci a aby klient dostal vyplaceno pojistné plnění, musí být vždy prokázán úrazový původ zdravotního problému.

Životní pojištění

Tento typ pojistky nabízí mnohem komplexnější pojistné krytí. Zahrnuje totiž zdravotní problémy, vzniklé nejen úrazem, ale i nemocí. Životní pojištění nabízí obvykle tyto možnosti krytí:

 • Smrt úrazem nebo následkem nemoci
 • Závažná onemocnění (rakovina, infarkt, atd.)
 • Invalidita
 • Trvalé následky úrazu
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Hospitalizace následkem úrazu či nemoci

Životní pojištění tudíž kryje širší rozsah rizik. Tzn. pravděpodobnost, že vám pojišťovna proplatí pojistnou událost, je mnohem vyšší u životního pojištění. Například u obou typů pojištění se lze pojistit pro případ invalidity. Podle dat České správy sociálního zabezpečení se lidé v drtivé většině případů stanou invalidními z důvodu nemoci, nikoliv úrazu. Tzn. úrazové pojištění by vám v případě, že byste se důsledkem nemoci stali invalidním, bylo k ničemu.

To samé se týká i pojištění smrti. Většina lidí zemře v důsledku nemoci, nikoliv úrazu.

Životní pojištění na rozdíl od úrazového mnohdy nabízí flexibilitu pojistných částek. V každé fázi života má člověk jiné finanční potřeby a je zřejmé, že smrt živitele rodiny by život manželky a dětí poznamenala nejvíce v době, kdy jsou děti malé a rodiče zatím ještě splácí hypotéku.

Rada odborníka: Životní pojištění umožňuje pojistit se pro případ smrti například na částku 3 miliony Kč na prvních patnáct let, a poté se tato pojistná částka může snižovat (protože v pozdějším věku už má klient hypotéku splacenou a děti jsou dospělé a tudíž finančně samostatné). Klient může zvolit klesající pojistnou částku a tím si zlevnit pojistné.

životní pojištění

Kolik zaplatím?

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je, oproti pojištění životnímu, levnější variantou. Úrazovou pojistku s dostatečným limitem plnění lze sjednat zhruba od 160 Kč měsíčně, záleží na pojistných částkách a rozsahu.

Cenové nabídky jednotlivých pojišťoven si snadno porovnáte v našem online srovnávači. Ušetřit můžete až 50 % ceny. Porovnej ceny úrazového pojištění

Životní pojištění

Výrazný rozdíl mezi úrazovým a životním pojištěním je v jeho ceně – životní pojištění vyjde zhruba 4 – 5 krát dráž než úrazové. Rodinné pojištění pro tří až čtyřčlennou rodinu vyjde zhruba na 900 – 2000 Kč (velkou roli zde hraje rozsah pojištění a výše pojistných částek).

Pro získání levnější ceny přejděte na naše online porovnání. Spolupracujeme s řadou pojišťoven, tudíž vám můžeme zajistit i přístup k neveřejným ceníkům. Porovnej ceny životního pojištění

životní pojištění

Kdy mám zvolit úrazové pojištění a kdy životní pojištění?

Úrazové pojištění

Tento typ pojištění není vhodnou ochranou pro živitele rodiny, protože kryje jen úzký roszah rizik (tzn. způsobených úrazem). Je však vhodné pro děti, protože u dětských klientů jsou častější pojistné události vlivem úrazu, než nemoci. Poměrně častou situací v českých domácnostech je sjednání životního pojištění pro rodiče a úrazového pro děti.

Životní pojištění

Pokud chcete kompletní ochranu životních rizik, sjednejte si životní pojistku. Zajistíte sebe, své finanční závazky a vaši rodinu. Pokud chcete životní pojištění s garantovanou rezervotvornou spořící složkou a s možností odečítat zaplacené pojistné z daní, sjednejte si kapitálové životní pojištění.

životní pojištění

Rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním při sjednávání

Na závěr vám poradíme, na co se zaměřit při sjednávání obou pojistek. Vhodný výběr pojistných rizik je totiž klíčový při zajištění vhodné ochrany pro vás a vaši rodinu.

Úrazové pojištění

 • Rozhodně si pojistěte trvalé následky úrazu a invaliditu (což jsou situace, které by vaši rodinu finančně poznamenaly nejvíc).
 • Pečlivě si propočítejte částku u denního odškodnění za léčení úrazu. Řada lidí se pojistí na velmi nízké částky, které jim nepokryjí ani běžné životní náklady v případě léčení úrazu. Denní částku za dobu léčení si nastavte tak, aby její měsíční součet dosáhl alespoň 50 % vaší mzdy, abyste měli v kombinaci s nemocenskými dávkami po dobu léčení dostatečný příjem).
 • Děti pojistěte co v nejmladším věku – jednak z důvodu, že v prvních deseti letech života je člověk k úrazům nejnáchylnější (hraní si venku, kolektivní sporty, nižší pud sebezáchovy než u dospělých, atd.), ale také proto, že v nižším věku je pojištění podstatně levnější.

Životní pojištění

 • V roce 2019 je patrný snížený zájem o životní pojištění s investiční složkou. Doby, kdy lidé považovali životní pojištění za investici, jsou už pryč. Zhodnocení v rámci pojištění není tak atraktivní, jako ostatní investiční nástroje. I když životní pojištění s investiční složkou zvolíte, přistupujte k němu v prvé řadě jako ke způsobu pojistné ochrany pro vaši rodinu, a až na dalším místě zvažujte finanční výhodnost tohoto produktu.
 • Pojištění trvalých následků, invalidity a závažných onemocnění by ve vaší pojistce rozhodně nemělo chybět.
 • Na sjednání životní pojistky si vyhraďte dostatek času. Zatímco úrazové pojištění bez problémů sjednáte do deseti minut, životní pojistka zabere podstatně více času. Na návštěvu pobočky nebo sjednání pojištění po telefonu si vyhraďte minimálně 45 minut. Pojistný poradce totiž musí pečlivě prokalkulovat jendotlivé pojistné částky, abyste byli spokojeni jak s cenou, tak i s výší vašeho zajištění. Pokud ve výši pojistných částek tápete, nenechte se tlačit do unáhleného rozhodnutí, sjednání pojistky odložte a domluvte se s poradcem na další schůzce či telefonátu. Mezitím si doma pečlivě propočítejte vaše běžné měsíční výdaje a zamyslete se nad částkami, které by vaše rodina v případě úrazu, nemoci či smrti skutečně potřebovala. Není totiž nic horšího, než unáhleně uzavřená pojistka, která rodinu nekryje dostatečně.