Nejvýhodnější spoření pro děti: Jak nejlépe zabezpečit vaše potomky?

spoření pro děti

[obsahova-navigace]

Spoření pro děti má jednu obrovskou nevýhodu, a tou je dlouhý časový horizont. Vaše našetřená částka bude kvůli inflaci neustále ztrácet na hodnotě. Dejme tomu, že svému synkovi či dcerušce plánujete naspořit 400 000 Kč. V dnešní době by si mladý člověk za tuto částku vybavil a zmodernizoval byt, nebo by ji mohl použít jako vlastní zdroje při žádosti o hypotéku.

Co by si však za ni koupil za dvacet let? V tabulce ukazujeme, jakou hodnotu tato částka bude mít, pokud bude průměrná roční inflace ve výši 1, 2 %.

Současná hodnota Míra znehodnocení za 20 let Hodnota peněžní částky za 20 let
400 000 Kč 24 % 304 000 Kč

Na účtu sice budete mít po oněch 20 letech naspořených 400 000 Kč, ale koupíte si za ně o 24 % méně.

V tomto článku se zaměříme na to, kam peníze ukládat, aby z nich vašemu dítěti po letech zbylo co nejvíc.

stavební spoření pro děti

Stavební spoření

Po této formě spoření rodiče sahají nejčastěji. Líbí se jim nulová rizikovost i štědrá podpora od státu. Pokud klient spoří minimálně 6 let, může od státu získat příspěvek až 2000 Kč ročně.

Výše státního příspěvku

Státní příspěvky se odvíjí od toho, kolik peněz klient měsíčně spoří. Aby dosáhl maximální státní podpory, tzn. 2000 Kč, musí si na účet stavebního spoření za rok uložit minimálně 20 000 Kč.                                                                   

Na stránkách Stavební spořitelny České spořitelny jsme využili jejich online kalkulátoru a zjistili, kolik si můžete za 6 let naspořit, když budete měsíčně ukládat 1700 Kč.

Úroková sazba

Vaše peníze budou úročeny sazbou, která se u většiny spořitelen pohybuje kolem 1 %. Nevýhoda stavebního spoření spočívá v tom, že tento úrok bude po čase klesat. Výše úroku je většinou fixována na 6 let. Po uplynutí této doby se úrok může změnit (většinou k nižším hodnotám).

Poplatek za sjednání

Při sjednání spoření je nutné uhradit jednorázový poplatek za uzavření smlouvy. Ten se většinou pohybuje kolem 1 % z cílové částky. U některých spořitelen jej však platit nemusíte, protože řada z nich má marketingovou akci na odpuštění tohoto poplatku. U jiných pojišťoven se tento poplatek platí jen z částky nad 150 000 Kč. Jinde je zastropován maximální výší (například 10 000 Kč).

Výběr peněz ze stavebního spoření

Jak je to s ukončením stavebního spoření a získáním peněz? Pokud jej ukončíte dříve, než po 6 letech, přijdete o veškeré státní příspěvky. Zůstanou vám pouze peníze, které jste si na účet naposílali, a úroky z vkladů a státní podpory. Navíc budete muset zaplatit poplatek za předčasné ukončení smlouvy (který se pohybuje mezi 0, 5 % a 1 % z cílové částky – liší se dle jednotlivých pojišťoven).

Po uplynutí šestileté spořicí doby můžete stavební spoření vypovědět kdykoliv, aniž byste přišli o získanou státní podporu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet první kalendářní den po měsíci, kdy jste výpověď doručili pojišťovně. Tzn. pokud podáte výpověď stavebního spoření 29. 10., smlouva skončí k 31. 1. Připadá vám nepředstavitelné čekat tak dlouho? Můžete spořitelnu požádat i o zkrácenou výpovědní lhůtu, ale to se neobejde bez poplatku.

spoření pro děti

Investice do podílových fondů

Vyššího výnosu se člověk může dočkat, pokud zainvestuje do podílových fondů. Výhodnější je, když si rodič smlouvu raději uzavře na sebe, než na dítě. V případě, že bude posléze chtít udělat na smlouvě nějaké změny, můžou některé banky vyžadovat opatrovnický soud. Tomu se vyhnete, pokud budete investovat na své jméno.

3 investiční strategie

Na výběr máte ze tří strategií – konzervativní, vyváženou a dynamickou. Liší se ve výši očekávaného výnosu i v míře rizika (výnosnější strategie se obvykle pojí s vyšším rizikem).

Jakého zhodnocení se můžete dočkat u jednotlivých strategií? 

Strategie Výše zhodnocení (údaje jsou pouze orientační)
Konzervativní 2 – 3 % za rok
Vyvážená 4 – 5 % za rok
Dynamická 6 – 8 % za rok

Poplatky

Výše poplatků je tím prvním, s čím byste se měli seznámit ještě před uzavřením smlouvy. Prvním z nich je poplatek za uzavření smlouvy, který se pohybuje v řádu 1 – 5 % z investované částky.

Dalším je správcovský poplatek, který se pohybuje mezi 1 – 2 % z objemu vašich investovaných peněz. Mnohé banky nyní přechází na výhodnější model, kdy se vám toto procento nepočítá z toho, co investujete, ale z vašeho zisku. Není na škodu po takové bance zapátrat, protože pak platíte poplatek jen tehdy, pokud vaše investice něco vydělá.

Výběr peněz z podílových fondů

Výběr peněz je možný velmi rychle, což představuje velkou výhodu oproti výše zmiňovanému stavebnímu spoření. Peníze většinou dostanete v rámci několika dnů.

Tip! Chcete vědět, jaké nejvýhodnější spoření pro děti vybrat? Náš online porovnávač investic umí zjistit, kam uložit vaše peníze, aby vám vynášely co nejvíc. Zobrazíme vám seznam spořicích i investičních možností podle jejich výnosnosti i rizikovosti.

Porovnej investice

spoření pro děti

Penzijní spoření jako investice do budoucnosti

Populace stárne a je víc než pravděpodobné, že vaše dítě bude od státu dostávat jen velmi nízký důchod (nebo vůbec žádný). Penzijní spoření je dobrým způsobem, jak mu finančně přilepšit nejen v rané dospělosti, ale i ve stáří.

Stejně jako stavební spoření, i doplňkové penzijní spoření (což je jeho oficiální název) je podporováno státem, tudíž na něj můžete dostávat státní příspěvek.

Státní podpora

Státní příspěvek získáte tehdy, když budete na účet penzijního spoření zasílat alespoň 300 Kč měsíčně. Maximální výše státního příspěvku je 2760 Kč ročně. Abyste na tuto výši dosáhli, musíte měsíčně spořit minimálně 1000 Kč.

Z finančního hlediska je tedy výhodnější, než stavební spoření, protože můžete získat vyšší státní příspěvek. 

Výběr peněz z penzijního spoření

Sáhnout si na peníze je zčásti možné při dosažení plnoletosti. Až bude dítěti 18 let, může vybrat 30 % naspořených peněz (pokud splní podmínku spoření minimálně 10 let). Pozor, třetinou peněz se myslí částka, kterou jste na účet vkládali (nezapočítávají se do ní státní příspěvky). Na zbytek peněz si bude váš potomek moct sáhnout v 60 letech věku.

Doplňkové penzijní spoření lze ukončit i předčasně, ale v takovém případě přijdete o všechny státní příspěvky.

Jak vybrat penzijní fond?

Typ penzijního fondu má velký vliv na výši vašeho celkového výnosu. Modelové roční zhodnocení může být ve výši 0, 3 % ročně, nebo i 1, 69 %. 

Tip! Porovnejte si výhodnost různých penzijních fondů na trhu a vyberte ten, ve kterém se vaše peníze zhodnotí nejlépe.

Porovnej penzijní fondy

spoření pro děti

Nejdůležitější investice na závěr

Na konec připomeneme, že tou nejdůležitější investicí, kterou můžete pro své děti udělat, je věnovat jim dostatek času. A tím máme na mysli kvalitně strávený čas – ne ten, kdy jste v jednom pokoji, děti se dívají na televizi a vy sedíte za počítačem.

Psychologové upozorňují na to, že lidé, kteří v dětsví neměli příležitost trávit dostatek času s rodiči, trpí častěji depresemi a úzkostmi. Rovněž mnohem častěji končí v hůře placených zaměstnáních.

Zatímco dříve si lidé pořizovali děti z ekonomického důvodu (tzn. aby je ve stáří uživily), v dnešní době už tento důvod pominul. Přesto by bylo skvělé vědět, že vaše děti na vás nezanevřou a navštíví vás častěji, než jednou za rok o vánočních svátcích.

Jejich smysl pro rodinné hodnoty můžete formovat už v dětství. Kupujete dětem drahé hračky, abyste jim vykompenzovali to, že na ně nemáte čas? Je možné, že ve stáří vás vaši potomci zahrnou zbytečnými dary, aby se ospravedlnili za to, že už za vámi téměř nejezdí.

Vaše potomky rovněž ovlivňuje i to, jaký máte vztah se svými rodiči, popřípadě prarodiči. Pokud u vás vidí, že za nimi jezdíte jenom párkrát do roka, vsugerují si, že je normální v dospělosti rodiče odsunout na vedlejší kolej a ukázat se u nich jenom na Vánoce a Velikonoce.

Výše zmíněné způsoby spoření pro děti vašim potomkům můžou vstup do dospělosti ulehčit. Kvalitní rodinné vztahy v dětství jsou však alfou a omegou jejich budoucí dospělácké spokojenosti.