Nezaměstnanost v ČR 2021

nezaměstnanost

[obsahova-navigace]

Na nezaměstnanost jako statistický údaj se dá dívat z mnoha úhlů. V závislosti na tom, kdo data zpracovává, se liší i použitá metodika. Bez ohledu na použitou metodu vycházelo hlavní město Praha jako místo, kde je nejnižší míra nezaměstnanosti. Rok 2020 tento trend ale změnil. Bude taková i nezaměstnanost v ČR 2021? Pozitivní rozhodně je, že existuje pojištění ztráty zaměstnání, které oceníte, pokud splácíte hypotéku.

nezaměstnanost

Co je to nezaměstnanost?

Z ekonomického pohledu je nezaměstnanost nerovnováha na trhu práce, kdy je poptávka po práci vyšší než její nabídka. Za nezaměstnaného se podle tohoto pohledu považuje osoba, která:

  • je starší 15 let,
  • je připravena nastoupit do práce do 14 dnů,
  • aktivně hledá práci.

V běžné řeči a v novinách se setkáme především s údajem podíl nezaměstnaných osob. Zdrojem hodnot pro její určení je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Je počítána jako podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, tj. pracujících včetně např. žen na mateřské dovolené.

Pro mezinárodní srovnání se používá ukazatel obecné míry nezaměstnanosti, který vychází z reprezentativního vzorku společnosti a který zjišťuje Český statistický úřad. Obecná míra nezaměstnanosti je dána jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných.

pohovor koronavirus

Co ovlivňuje nezaměstnanost?

Na nezaměstnanost má vliv velké množství faktorů. Patří mezi ně např. demografické změny, sociální klima daného území, nebo i geografický profil dané země, či ekonomická politika státu. Vyšší nezaměstnanost může podpořit také např. nevhodná ekonomická politika státu. Nízká motivace nezaměstnaných hledat práci může pramenit z nevýhodného poměru mezd a sociálních dávek.

Trh práce se také přirozeně mění. Zatímco v průběhu let roste poptávka po programátorech, zájem o profese jako např. opravář obuvi v průběhu let klesal. Nízká kvalifikační úroveň nezaměstnaných jde ruku v ruce s jejich obtížnějším zaměstnáváním.

Špatná dopravní obslužnost může působit v regionu také problémy s nezaměstnaností. Nesmíme opomenout i tzv. sezónní nezaměstnanost, která je vyvolaná proměnlivostí trhu práce, zejména v  průběhu roku. Předtím, než dáte výpověď, zvažte i dopady na vaši penzi. Každopádně neuděláte chybu, když si na ni budete soukromě spořit.

Tip! Zajímá vás, kde najdete nejvýhodnější penzijní spoření? Vyzkoušejte náš nezávislý porovnávač nabídek trhu:
Porovnej penzijní spoření

zaměstnanost v čr

Nezaměstnanost v ČR 2021

29. prosince 2021 publikoval Český statistický úřad statistiky míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti za prosinec 2020. Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla v prosinci loňského roku 3,2 % a meziročně se zvýšila o 1,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,8 %, míra nezaměstnanosti žen 3,7 %.

„Aktuálním trendem je nárůst počtu nezaměstnaných, který se meziročně zvýšil o 58 %. Zhruba polovina osob, které ztratily práci, přitom uvádí, že na ukončení zaměstnání měla vliv koronavirová situace,” upozorňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Nezaměstnanost v ČR 2021 podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí mírně stoupá. Podíl nezaměstnaných osob v prosinci 2020 vzrostl na 4 %, zatímco v listopadu 2020 dosahoval 3,8 %. V prosinci 2019 to bylo ještě 2,9 %.

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude publikovat nezaměstnanost v ČR 2021 podle následujícího kalendáře. Údaje za leden 2021 budou známé 5.2.2021.

nezaměstnanost v ČR

Kde je největší nezaměstnanost?

Pro obrázek, jak by mohla nezaměstnanost v ČR 2021 vypadat v jednotlivých krajích, se můžeme podívat např. na posledních šest let. Data jsou platná k 31.12.2020 a čerpána z informací Ministerstva práce a sociálních věcí, zpracovaná Českým statistickým úřadem. Podíl nezaměstnaných osob je uveden v %.

Území, kraj 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ČR celkem 6,24 5,19 3,77 3,07 2,87 4,02
Hl. m. Praha 4,20 3,35 2,34 1,93 1,90 3,51
Středočeský 5,41 4,31 3,17 2,64 2,44 3,52
Jihočeský 5,07 4,28 3,09 2,38 2,31 3,19
Plzeňský 4,62 3,56 2,55 2,12 2,33 3,36
Karlovarský 7,06 5,45 3,47 2,93 2,74 5,45
Ústecký 8,91 7,79 5,39 4,50 3,90 5,46
Liberecký 6,36 5,17 3,76 3,18 2,95 4,06
Královéhradecký 4,96 3,76 2,72 2,31 2,38 3,11
Pardubický 5,14 4,04 2,83 2,19 2,20 2,92
Vysočina 6,22 5,17 3,80 3,02 2,70 3,31
Jihomoravský 7,01 6,11 4,60 3,86 3,48 4,55
Olomoucký 7,01 5,94 4,35 3,37 2,94 4,11
Zlínský 5,98 4,92 3,43 2,61 2,43 3,22
Moravskoslezský 8,56 7,45 5,77 4,65 4,44 5,55

Z výše uvedeného vyplývá, že hranici 5 % překračuje podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Naopak nejlepší situace je v tomto směru v Pardubickém kraji, kde nedosahuje podíl nezaměstnaných ani hranice 3 %. Druhé nejlepší je to se zaměstnaností v Královéhradeckém kraji a třetí je kraj Jihočeský.

koronavirus hospoda

Pojištění proti nezaměstnanosti

Proti ztrátě zaměstnání je možné se pojistit. Obvykle je potřeba, abyste byli zaměstnáni na dobu neurčitou. Pojištění vám pomůže, když přijdete o své zaměstnání prostřednictvím výpovědi, nebo z organizačních důvodů či pro nadbytečnost. Pojistné plnění získáte, pokud dostanete výpověď nejdříve po 3 měsících od začátku pojištění a bez práce budete aspoň 30 dní. U jiných pojišťoven je však podmínka pracovního poměru v délce alespoň 12 měsíců.

Některé pojišťovny nabízejí tento produkt samostatně jako osobní pojištění, u jiných bývá součástí rizikového životní pojištění k hypotečnímu úvěru, pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. U ukončování zaměstnání si dejte pozor na dohodu, obvykle patří mezi výluky pojištění.

Tip! Nejvýhodnější hypotéku najdete pár kliky v hypoteční kalkulačce:
Hypoteční kalkulačka

V současné době to vypadá, že rok 2021 bude obtížnější z pohledu udržení zaměstnání, nebo hledání nové práce. Opatření přijímaná v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru se zřejmě odrazí v ukončování podnikání a zániku společností. Máte-li hypotéku a nebo je na vašich příjmech závislý někdo další, zvažte zřízení pojištění pro ztrátu zaměstnání. Do roku 2021 vám rozhodně přejeme pevné zdraví.