Ekologická likvidace vozidla krok za krokem

ekologická likvidace vozu

[obsahova-navigace]

Postup likvidace auta není nijak složitý a je potřeba pohlídat si 3 základní kroky. Jedinou cestou k formálně správnému odstranění auta je tzv. ekologická likvidace vozidla. Nejprve dojedete s autem na akreditované autovrakoviště, kde Vám vystaví protokol o likvidaci vozidla. S tímto dokladem vozidlo odhlásíte z registru silničních vozidel na úřadě. Až poté můžete vypovědět povinné ručení, kterým je celý proces dokončen. Pojďme se podívat na jednotlivé kroky blíže.

vrakoviště

Kde nechat auto zlikvidovat?

U likvidace vozidla mějte na paměti, že ho nemůžete dát “jen tak někam”. Automobil je nebezpečný odpad – obsahuje oleje, kyseliny a různé chemické látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Proto mohou ekologickou likvidaci provádět jen autorizované servisy. Těch je naštěstí dostatek, aktuálně okolo 560.

Seznam míst, kde se provádí ekologická likvidace vozidla, spravuje Ministerstvo životního prostředí. Než Vaše auto někomu svěříte, přesvědčte se, že je na tomto seznamu.

Pozor! Jen tato místa vám vystaví doklad o likvidaci motorového vozidla (přesný název je Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků neboli protokol o ekologické likvidaci vozidla), který budete potřebovat pro jeho odhlášení.

K likvidaci vozidla si připravte následující dokumenty:

  • platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,
  • originál velkého technického průkazu,
  • právnické osoby musí předložit výpis z obchodního rejstříku,
  • jedná-li se o vozidlo z pozůstalosti, nesmí chybět ani rozhodnutí o dědictví,
  • pokud nejste majitelem vozidla, které jste přivezli k likvidaci, bude potřeba i plná moc k likvidaci vozidla.

výkup vozu

Výkup vozidel k likvidaci

Cena likvidace auta je nulová. Autovrakoviště má povinnost vystavit Vám za Vaše auto bezplatně potvrzení o likvidaci vozidla. Autovrakoviště Vám za to, že jim svěříte automobil k ekologické likvidaci dokonce zaplatí. Důležité je, že automobil je v takovou chvíli kompletní. Za kompletní automobil, který majitel na vrakoviště sám doručí, se vyplácí finanční bonus okolo 2 000 Kč. Není ani problém, aby si vrakoviště pro Váš automobil poslalo odtahovku. V takovém případě získáte za Váš autovrak o něco méně, obvykle okolo 1500 Kč.

Vůz můžete autovrakovišti dodat k likvidaci auta na náhradní díly, pokud se na tento typ výkupu a Vaši značku automobilu vrakoviště specializuje. Můžete tak za náhradní díly v rámci ekologické likvidace dostat i desítky tisíc.

I vy sami můžete před předáním automobilu na autovrakoviště začít některé autodíly rozprodávat. Je však potřeba dobře se v automobilu vyznat, abyste nezpůsobili škodu na životním prostředí. Automobil k ekologické likvidaci vozidel nemusí být předán kompletní. Podmínkou předání jsou hlavní části karoserie, motor, rám s označením identifikačního čísla vozidla (VIN) a nápravy. Autovrakoviště pak ale také může při chybějících dílech snížit výši odměny za Váš automobil.

Tip! Před tím, než si povinné ručení pořídíte, porovnejte nabídky trhu a ujistěte se, že máte to nejvýhodnější. Pokud už povinné ručení máte, podívejte se, že neplatíte víc než musíte.

Porovnej povinné ručení

ekologická likvidace vozidla

Další cesta při likvidaci vozidla vede na úřad

Cesta z vrakoviště

Z automobilu Vám po odchodu z vrakoviště zůstanou jen registrační značky. Ty je potřeba společně s potvrzením o ekologické likvidaci vozidla, velkým a malým technickým průkazem a občanským průkazem předložit na jednom z registračních míst obecních úřadů s rozšířenou působností.

Na úřadě

Na úřadu vyplníte „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ (neboli „žádost o vyřazení vozidla„). Prakticky ihned je v systému proveden zápis o zániku vozidla. Tento správní úkon je zdarma. Některá autovrakoviště nabízejí, že zajistí zánik vozidla na úřadu zdarma.

Vyřazení vozidla bez likvidace není možné

Mějte stále na paměti, že pokud automobil neprojde ekologickou likvidací a nebudete mít vystavený protokol o ekologické likvidaci, nebude ani úředně automobil vyřazen a Vy budete muset dále platit povinné ručení. Pokud tedy rozprodáváte automobil na náhradní díly, musíte na autovrakoviště s identifikovatelným zbytkem automobilu, aby vám protokol byl vystaven. Trvalé vyřazení vozidla bez likvidace totiž není možné.

Dočasné vyřazení

Můžete se setkat ještě s jiným typem vyřazení vozidla, které se označuje jako dočasné vyřazení automobilu z registru (tzv. depozit). Ten je možný zřídit na maximálně 12 měsíců s jedním prodloužením o dalších 6 měsíců. Po tuto dobu nemusíte platit povinné ručení. Cena za toto odhlášení vozidla bez likvidace 2021 vychází na 200 Kč. Prodloužení dočasného vyřazení vozidla z registru vozidel stojí jednorázově 50 Kč.

Tip! Nezapomínejte že tu je i havarijní pojištění vozidla. Na rozdíl od povinného ručení vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na vašem vlastním vozidle.

Porovnej havarijní pojištění

zrušení povinného ručení

Povinné ručení

Posledním krokem je zrušení povinného ručení na daný automobil. Nemusíte čekat až na výročí smlouvy o povinném ručení. Bez sankce je možné ukončit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla k datu vyřazení. Žádost se pojišťovně podává písemně, a to neprodleně s přiloženým dokladem o vyřazení vozidla. Pojištění zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Ekologická likvidace vozidla by neměla být strašák, je to cesta, jak mít vše formálně v pořádku. Pokud si kupujete nový automobil, nezapomeňte si předem zařídit povinné ručení. Bez něj na silnici vjet nesmíte. Rádi Vám s jeho výběrem pomůžeme, stejně tak i s výběrem havarijního pojištění.