Seznam pojišťoven, které poskytují povinné ručení

autonehoda

[obsahova-navigace]

Povinné ručení je zažitý název pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud vlastníte automobil, placení povinného ručení vás nemine. Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechna vozidla, která jsou v provozu, ale i pokud jde o automobil pouze ponechaný na pozemní komunikaci. Jako majitel vozidla si tedy nemůžete zvolit, zda si pojištění sjednáte, nebo ne, ale můžete vybírat pojišťovnu pro povinné ručení ze seznamu pojišťoven.

výstražný trojúhelník

K čemu je povinné ručení?

Z povinného ručení jsou v případě dopravní nehody hrazeny škody zaviněné pojistníkem. Pokud se tedy váš automobil stane účastníkem dopravní nehody a jste jejím viníkem, z vašeho pojištění se platí poškozenému. Pojišťovna následně kryje náklady na opravu vozidla poškozeného, škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením, náklady na právní zastoupení poškozeného, škody ve formě ušlého zisku apod.

Povinné ručení je specifikováno v zákoně č. 168/1999 Sb. “Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)”. V tomto zákoně jsou stanoveny limity pojistného plnění, nejvyšší hranice odškodného při nehodě. Pojistný strop je nastavený na 35 000 000 Kč, a to na zničení majetku, ale i na škodu na zdraví.

suv

Co od povinného ručení můžete čekat?

Povinné ručení kryje velký rozsah škod. Záleží na každé pojišťovně, zda takové krytí nabízí přímo jako součást povinného ručení, nebo jako doplňkové pojištění. Základem je samozřejmě krytí či pomoc v případech dopravních nehod, při kterých kryje poškození majetku, škody na zdraví, usmrcení a ušlý zisk. Co dalšího některé pojišťovny ze seznamu pojišťoven povinného ručení pokrývají?

Některé pojišťovny kryjí jako součást produktu:

  • střet se zvířetem,
  • přírodní událost,
  • krádež vozidla,
  • vandalismus,
  • skla,
  • asistence (např. oprava na místě, odtah, ubytování, náhradní vozidlo, náhradní
  • doprava),
  • právní asistence,
  • zavazadla.

Tip! Pokud hledáte nejširší a zároveň cenově nejvýhodnější výběr doplňků do auta, sáhněte po eshopu AliExpress.com. Ke každému nákupu tam navíc teď dostanete až 15% cashback – tedy vám vrátí až 15% z celkové ceny zpět.

povinné ručení

Seznam pojišťoven poskytující povinné ručení

Vyznat se v nabídkách povinného ručení může být někdy složité. V tabulce jsme připravili seznam pojišťoven poskytující povinné ručení a maximální limity výplaty škody na majetku a újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením v případě nejjednoduššího balíčku (produktu) a také maximální limit v nejlepších balíčcích.

Seznam pojišťoven s povinným ručením Maximální limit v základním balíčku Maximální limit v premium balíčku
Allianz pojišťovna 70 mil. Kč / 70 mil. Kč 150 mil. Kč / 150 mil. Kč
AXA pojišťovna (člen skupiny UNIQA Insurance Group) 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 140 mil. Kč / 140 mil. Kč
Česká podnikatelská pojišťovna 45 mil. Kč / 45 mil. Kč 200 mil. Kč / 200 mil. Kč
ČSOB pojišťovna 35 mil. Kč (majetek) / 44 mil. Kč (zdraví) 200 mil. Kč / 200 mil. Kč
Direct pojišťovna 50 mil. Kč / 50 mil. Kč 250 mil. Kč / 250 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 300 mil. Kč / 300 mil. Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 100 mil. Kč / 100 mil. Kč
Kooperativa pojišťovna 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 200 mil. Kč / 200 mil. Kč
Pojišťovna VZP 45 mil. Kč / 45 mil. Kč 140 mil. Kč / 140 mil. Kč
První klubová pojišťovna (Pillow) 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 150 mil. Kč / 150 mil. Kč
Slavia pojišťovna 35 mil. Kč / 35 mil. Kč. 150 mil. Kč / 150 mil. Kč
Uniqa pojišťovna 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 100 mil. Kč / 100 mil. Kč
Wüstenrot pojišťovna 35 mil. Kč / 35 mil. Kč 70 mil. Kč / 70 mil. Kč

Tip! Před tím, než si povinné ručení pořídíte, porovnejte s námi všechny nabídky trhu a ujistěte se, že máte to nejvýhodnější. Pokud už povinné ručení máte, podívejte se, že neplatíte víc než musíte.

Porovnej povinné ručení

autonehoda

Česká kancelář pojistitelů

Profesní organizace společností, které v České republice mohou poskytovat povinné ručení, se nazývá Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Tato organizace byla zřízena zákonem 168/1999 Sb. a kontrolu nad ní vykonává Česká národní banka.

Záruka vyplacení škody

Kromě jiného vymáhá příspěvky nepojištěných do garančního fondu. Ten funguje tak, že pokud se stanete účastníkem nehody a viník nemá sjednané povinné ručení, škoda vám bude vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. ČKP celou vyplacenou částku následně vymáhá po viníkovi nehody.

Povinné ručení není jen zbytečnou položkou, kterou musíte platit. Její užitek si uvědomíte v případě dopravní nehody, proto výběru povinného ručení ze seznamu pojišťoven věnujte dostatek času, nebo se svěřte důvěryhodnému zdroji se zkušenostmi. Pamatujte ale, že opravu vašeho vozidla, pokud dopravní nehodu zaviníte, už povinné ručení nekryje. K tomu je vhodné uzavřít havarijní pojištění.

Tip! Nezapomínejte že tu je i havarijní pojištění vozidla. Na rozdíl od povinného ručení vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na vašem vlastním vozidle.

Porovnej havarijní pojištění