Nahlášení škody: Kompletní průvodce

hořící dům

[obsahova-navigace]

Od nahlášení škody všichni chceme, aby bylo rychlé a nekomplikované a vyřešení celé situace precizní, dobře komunikované a opět rychlé. Pro jednodušší orientaci jsme pro vás připravili kompletního průvodce, jak postupovat při hlášení škody. Většinu škod je už možné nahlásit a řešit online, stejně tak sledovat škodu a průběh vyřizování v pojišťovně. Škodu může přitom hlásit nejen pojištěný, ale i obmyšlený, zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.

nahlášení škody

Nahlášení škody – vybrané pojišťovny

Při online vyplňování formuláře škody je potřeba znát základní informace a neobejdete se bez pojistné smlouvy. Bude nutné znát následující:

 • vaše jméno a příjmení
 • kdo událost nahlašuje (pojištěný, pojistník, makléř, obmyšlený, poškozený,…)
 • datum vzniku resp. zjištění škody
 • číslo pojistné smlouvy
Pojišťovna Online Telefonicky Osobně Písemně
Kooperativa Formulář Kooperativa nahlášení škody 957 105 105 na kterékoliv pobočce zašlete formulář nahlášení pojistné události na uvedenou adresu
Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) ČPP nahlášení škody 957 444 555 na kterékoliv pobočce odesláním formuláře podle pojištění na kontaktní adresu
Generali Česká pojišťovna Generali Česká pojišťovna nahlášení škody 241 114 114 na kterékoliv pobočce odesláním formuláře k hlášení škody
Allianz Allianz
nahlášení škody
241 170 000 na kterékoliv pobočce formulářem podle daného pojištění
Uniqa Uniqa nahlášení škody 488 125 125 na kterékoliv pobočce formulářem řešení škod podle jednotlivých pojištění

Po nahlášení škody online obdržíte k pojistné události jedinečný identifikátor a škodu dostane k řešení likvidátor. Ten si prostuduje veškeré dokumenty ke škodě. Pokud nebudou dostačují, ozve se a bude chtít dokumenty doplnit. Celé šetření se musí vyřídit do 3 měsíců od nahlášení škody. Do 15 dnů od skončení šetření vám sdělí výsledek.

zranění v tělocvičně

Nahlášení škody u pojištění osob

Hlášení škody má drobné odchylky podle druhu pojištění. U pojištění osob nahlaste škodu hned, jakmile to bude možné. V případě nemoci, úrazu nemusíte na nahlášení škody spěchat – stačí až po ukončení léčení.

Pro oznámení úrazu platí tříletá promlčecí doba, která začíná běžet rok po datu vzniku pojistné události. U úrazu je nutné doložit příslušné lékařské zprávy, což může znamenat od odborného lékaře, který ošetření prováděl, nebo praktického lékaře, pokud vám poskytl první ošetření a má k dispozici odborné lékařské zprávy.

Pro řešení otázky trvalých následků se provádí ještě posouzení smluvním lékařem. Trvalé následky jsou hodnoceny po jejich ustálení, ukončení léčení, pokud je stav trvalých následků nezměnitelný další léčbou, zpravidla do dvou let od úrazu, nejvýše ke konci 3 let od data úrazu.

Tip! Hledáte to správné úrazové pojištění? V našem nezávislém srovnávači porovnáte pár kliky nabídky trhu. Zkuste to:

Úrazové pojištění od 160 Kč/měsíc

dopravní nehoda

Nahlášení škody u pojištění vozidel

U dopravní nehody jde v první řadě o zdraví. Zajistěte tedy první pomoc, pokud je to nutné. V případě zranění také volejte policii. Tu musíte volat i v případě, že je škoda vyšší než 100 000 Kč, nebo vznikla škoda na majetku třetí osoby.

Pokud nebude u řešení nehody policie, vyplňte záznam o dopravní nehodě, místo nehody si vyfotografujte. Dokument musí být podepsaný. Ale podepište jej jen v případě, že s informacemi plně souhlasíte. Tyto dokumenty bude nutné dodat pojišťovně.

Pro nahlášení škody na vozidle bude nutné znát tyto informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody
 • údaje o druhém účastníkovi pojistné události
 • údaje o druhém vozidle, se kterým došlo k nehodě (vždy SPZ, tovární značku a typ)
 • nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e–mail

Tip! Škody na cizím vozidle, výdaje na odstranění dopravní nehody, trvalé zdravotní následky, ušlý zisk a škody na majetku kryje povinné ručení. To nejvýhodnější získáte porovnání nabídek trhu zde:

Porovnej povinná ručení

povodně

Nahlášení škody u pojištění majetku

Při trestném činu nebo podezření na trestný čin, volejte policii, nebo hasiče. Škodu vyfoťte a místo zabezpečte, aby nedocházelo ke zvyšování vzniku škody na majetku. Sepište si majetek a jeho hodnotu v pořizovací ceně a stáří. U stavebních součástí i druh materiálu, množství a délky. Zkuste odhadnout celkovou výši škody.

Tip! Majetek byste měli mít pojištěný vždy. Pokud tomu tak není, pojištění majetku můžete vyřídit i online zde:
Pojištění majetku se slevou až 30 %

rozbité okno

Nahlášení škody u pojištění odpovědnosti

U pojištění odpovědnosti poškozeného požádejte o kontaktní údaje a vyžádejte si od něj písemné potvrzení, že uplatňuje nárok. Bez souhlasu pojišťovny ale nesmíte uznat nárok poškozeného na náhradu škody nebo tuto škodu uhradit. Škodu samozřejmě zdokumentujte a neodstraňujte ji. Zajistěte také doklady k posouzení rozsahu škody.

zranění na dovolené

Nahlášení škody a cestovní pojištění

V tomto případě závisí na pojišťovně, u které cestovní pojištění sjednáváte. Nejprve budete kontaktovat asistenční službu, která vám pomůže daný problém řešit. Např. u Kooperativy využijte nonstop linku asistenční služby Global Asistance +420 266 799 779. Z karty o sjednání cestovního pojištění budete potřebovat ke komunikaci číslo pojistné smlouvy a začátek a konec pojištění, dále pak jméno a příjmení pojištěného.

Tip! Cestovní pojištění si můžete během chvíle pořídit online a kartičku obratem dostat emailem:

Cestovní pojištění od 7 Kč/den

Při škodě na majetku v zahraničí (např. krádež) volejte vždy policii, se kterou sepište protokol. Pokud nerozumíte, co je v něm uvedené, nepodepisujte jej. Sami do něj uveďte, jak ke škodě došlo a seznam chybějících věcí. V případě nemoci si od lékaře nechejte vyplnit prohlášení ošetřujícího lékaře. Po návratu do ČR pak škodu nahlašte, a to i přesto, že jste ji hlásili asistenční službě.

Pokud je potřeba pro řešení škody doložit pojišťovně další zprávy a dokumenty, bude tato informace uvedena ve formuláři pojišťovny, nebo vám ji pojišťovna sdělí. Dokumenty musí být v českém jazyce. Je–li doklad v jiném jazyce, je třeba doložit jeho originál a jemu odpovídající překlad do češtiny.

Abyste měli pojistné plnění co nejdříve vyplacené na svém účtu, nahlaste pojistnou událost co nejdříve po jejím vzniku, ačkoliv jsou nastaveny dlouhé promlčecí lhůty. Vše mějte řádně zdokumentované – foťte, nechávejte si vystavit např. policejní zprávy a uchovávejte si aspoň jejich kopii. Hlavně vám přejeme, aby se vám pojistné události vyhýbaly.