Oprava auta z povinného ručení: Vše, co potřebujete vědět

oprava auta

[obsahova-navigace]

Povinné ručení je prostě podmínka, kterou musíte mít ze zákona splněnou, pokud má být vozidlo provozováno na veřejných komunikacích. A ačkoliv jde o další výdajovou položku na vašem výpisu z účtu, jde o pojištění, které má chránit právě vás. I při parkování často vznikají škody za desetitisíce. Oprava auta z povinného ručení vás jako viníka ochrání před daleko vyšším mínusem na vašem účtu. Pojišťovna totiž škodu zaplatí za vás.

náklaďák ve škarpě

Jak funguje povinné ručení?

Povinné ručení je častěji používaný název pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud jste vlastník motorového vozidla, musíte ho mít sjednané. Povinné ručení kryje škody, které vzniknou při vámi zaviněné dopravní nehodě, resp. když vaše auto způsobí škodu někomu jinému.

Jaké škody kryje povinné ručení?

 • na cizím vozidle (sem patří i oprava auta z povinného ručení)
 • na majetku
 • na zdraví poškozených osob
 • výdaje na odstranění dopravní nehody
 • na ušlém zisku

Tip! Ceny povinných ručení za poslední rok vzrostly až o 50 %. Pokud hledáte aktuálně nejvýhodnější pojištění, doporučujeme vyzkoušet nezávislý porovnávač povinných ručení zde:

Porovnávač povinných ručení

oprava auta

Oprava auta z povinného ručení

1.) Autonehodu jste zavinili vy

V případě, že jste viníkem dopravní nehody, bude poškozenému hrazena oprava auta z povinného ručení, které máte sjednáno vy. Opravu vašeho automobilu si musíte zajistit vy. Na takové případy je tady právě havarijní pojištění. To kryje škody na vašem vozidle při vámi zaviněné nehodě. Kromě toho havarijní pojištění kryje škody způsobené vandalem, zvěří, nebo živly.

2.) Autonehodu zavinil někdo jiný

Pokud jste v dopravní nehodě jen poškozeným, ale viníkem je někdo jiný, je hrazena vaše oprava auta z povinného ručení viníka.

Tip! Poohlížíte se po havarijním pojištění, ale nejste si jistí, které vybrat? Vyzkoušejte náš srovnávač nabídek trhu a jedním klikem porovnejte všech 10 pojišťoven:

Porovnej havarijní pojištění

dopravní nehoda

Stala se dopravní nehoda? Co dělat?

 • vyplňte společně Záznam o dopravní nehodě
 • zavolejte policii v případě, že je škoda vyšší než 100 000 Kč; vznikla škoda na majetku třetí osoby, nelze jednoznačně určit, kdo nehodu zavinil
 • zajistěte si kontakt na svědky a další účastníky dopravní nehody

Pokud je viník nehody znám, stačí společně vyplnit záznam o dopravní nehodě a událost zdokumentovat. Pokud viník dopravní nehody znám není, ujel, nebo pokud nechce spolupracovat, případně vlastní vinu popírá, je potřeba situaci nahlásit co nejdříve policii. Policie může využít kamerové záznamy z okolí nebo palubní kameru.

Bez důkazů nemůže označit viníka, a proto poškozený nemůže požadovat náhradu škody z povinného ručení viníka. Možnou záchranou je jen havarijní pojištění, ze kterého si škodu můžete nechat proplatit.

Pojistnou událost je potřeba nahlásit co nejdříve. Ze všeho nejdřív je potřeba událost nahlásit na pojišťovnu viníka, což udělá jak viník, tak poškozený. Možností nahlášení pojistné události je mnoho: telefonicky, prostřednictvím online formuláře na webu příslušné pojišťovny, osobně na pobočce.

oprava auta

Jak probíhá oprava auta z povinného ručení?

Co doložit na pojišťovnu?

Na pojišťovnu v případě zavinění nehody doložte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o vašem vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody
 • vaši adresu, telefon a e-mail
 • údaje o druhém účastníkovi pojistné události (poškozený)
 • údaje o poškozeném vozidle či jiném majetku druhého účastníka (SPZ, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • informace o případných nárocích, které vůči vám poškozený vznesl

Většinu z těchto věcí najdete v Záznamu o dopravní nehodě.

Jak uhradit škodu?

Pojišťovny nabízejí dvě možnosti úhrady škody:

 • úhrada prostředků na účet poškozeného na základě vlastního rozpočtu nákladů provedeného technikem pojišťovny
 • proplacení faktury opravy z autoservisu

Proplacení faktury za opravu v autoservisu bývá vhodnější pro majitele novějších aut, kteří volí autorizovaný servis. Naopak úhradu na základě rozpočtu pojišťovny volí majitelé starších automobilů, kteří si opravu zajišťují sami, nebo v neznačkovém servisu, zajistí si náhradní díly svépomocí, případně šrámy na autě neopravují a peníze z pojistky si nechávají.

Rada odborníka:
I řidiči starších automobilů však mohou chtít opravit auto v autorizovaném servisu, pokud už je vozidlo nad určitou věkovou hranicí. Může se stát, že narazí u pojišťovny, která mu nabídne jen opravu auta z povinného ručení pouze ve smluvním neautorizovaném servisu. Vy jako poškozený můžete využít havarijní pojištění a uplatnit regres. Fakturu z opravy proplatí pojišťovna havarijního pojištění a bude sama pak vymáhat úhradu pojistného plnění na pojišťovně viníka. Je to další z důvodů, proč mít sjednané havarijní pojištění i u starších vozidel.

Pojišťovna vystaví po ukončení pojistné události krycí dopis, který dodá servisu. Servis na základě krycího dopisu vydá opravený automobil majiteli.

autonehoda

Jaké nároky z povinného ručení máte vy?

Povinné ručení viníka je tady tedy hlavně proto, aby uhradilo škodu poškozenému. Jak je to ale s vaším vlastním vozidlem, tedy pokud jste na straně viníka? Je možná oprava auta z povinného ručení i v případě zavinění dopravní nehody?

Oprava auta z povinného ručení v případě vašeho zavinění nehody možná nebude. Obvykle ale bývají součástí povinného ručení asistenční služby. V základu tak může být tlumočení, výměna kola, dovoz paliva, ale i práce mechanika v terénu (někdy jde o 30 minut, jindy hodinu). Při havárii vám pojišťovna může bezplatně zabezpečit odtah do nejbližšího smluvního servisu.

Vaši pojišťovnu s povinným ručením se se nebojte kontaktovat ani v případě, že jste nehodu nezavinili. Pojišťovna vám může pomoci vyřídit dopravní nehodu s pojišťovnou viníka. Bude v takovou chvíli minimálně odbornou pomocí na telefonu ve chvíli, kdy nebudete vědět, co po nehodě vlastně dělat. Na cestách buďte opatrní a nebojte se spolehnout na svou pojišťovnu. Pokud ji budete chtít vyměnit, jsme vám k dispozici.