Jak odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění?

životní pojistka

[obsahova-navigace]

Životní pojištění se obvykle sjednává na desítky let, takže není neobvyklé, že se v průběhu této doby pojištěný rozhodne od smlouvy životního pojištění odstoupit. Že jste se i vy rozhodli odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění, ať už z finančního, nebo jiného důvodu? Poradíme vám, jaké máte možnosti, a nastíníme vám také, jaké jsou hlavní nevýhody toho, když smlouvu s pojišťovnou ukončíte.

smlouva

Jak odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění?

Jste rozhodnutí, že od pojistné smlouvy odstoupíte? V tom případě je třeba splnit několik náležitostí. V první řadě je nutné smlouvu zrušit písemně. Musíte také dodržet výpovědní lhůtu. U některých pojišťoven můžete pojištění ukončit k datu podání žádosti, ale u jiných musí být o ukončení požádáno ve lhůtě minimálně 6 měsíců před výročím uzavření smlouvy. Důležité je také ukončení včas podat, u pojištění totiž běží výpovědní lhůta (nejčastěji tříměsíční), takže budete mít povinnost platit ještě další tři měsíce pojistku.

Tip! Sjednejte si životní pojištění a zajistěte si lepší zítřky i v těžších životních situacích. Stačí jen pár kliků.

již od 180 Kč měsíčně

životní pojištění

Jaké máte možnosti, když chcete smlouvu ukončit?

Teď už víte, jaké podmínky musíte splnit, když chcete smlouvu ukončit. Nyní se pojďme podívat na to, jakými způsoby můžete zrušit životní pojištění.

1.) Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy v pravém slova smyslu můžete jen v případě, že vám pojišťovna nebo její zástupce poskytl nepravdivé nebo neúplné informace týkající se vašeho pojištění. Odstoupit od smlouvy můžete do dvou měsíců ode dne, kdy jste tuto skutečnost zjistili.

Tip! Nevíte jak na změnu dodavatele elektřiny? To jak odstoupit od smlouvy vám popíšeme v našem článku.

2.) Vypovězení smlouvy do dvou měsíců od uzavření

Vypovědět pojistnou smlouvu životního pojištění je nejjednodušší, pokud se rozhodnete odstoupit do dvou měsíců od podepsání. Na základě zákona o pojistné smlouvě je totiž možné smlouvu o životním pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou.

3.) Vypovězení smlouvy ke konci pojistného období

Smlouvu můžete vypovědět také ke konci pojistného období. V tomto případě je nutné své pojišťovně doručit výpověď minimálně šest týdnů před koncem pojistného období (splatnost pojistného).

Tip! Pokud chcete ukončit povinné ručení, jelikož máte vyhlídnutou lepší nabídku, anebo z důvodu likvidace vozidla, máme právě pro vás připravené tyto články, které vám vše osvětlí.

4.) Ukončení smlouvy dohodou

Další možností je podání žádosti o ukončení pojištění dohodou. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, musíte počkat na vyjádření ze strany pojišťovny, která nemusí na dohodu přistoupit. Po podání žádosti tedy není možné smlouvu považovat za ukončenou do doby, než vám to pojišťovna potvrdí.

odstoupení od smlouvy

Co se stane, pokud přestanete pojistku platit?

V případě, že neuhradíte částku za životní pojištění, přijde vám od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky pojistné nezaplatíte, pojišťovna smlouvu ukončí. Možná si právě teď říkáte, že se jedná o nejjednodušší způsob ukončení pojištění. Je zde ale jedno velké ALE. Pojišťovna má právo nezaplacené pojistné vymáhat jako dluh, takže se tento způsob ukončení smlouvy může velmi prodražit.

Věděli jste jaká pravidla platí pro rozložení odměny v životním pojištění? Pokud ne, neváhejte si přečíst náš článek.

zánik smlouvy

Kdy životní pojištění zaniká?

Životní pojištění zaniká po uplynutí pojistné doby, zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí a samozřejmě také smrtí pojištěného. Životní pojištění zanikne i ve chvíli, kdy dojde k výplatě odkupného pojistitelem nebo nezaplacením pojistného.

odstoupení od smlouvy

Jaké jsou nevýhody ukončení životního pojištění?

Dalo by se říci, že jedinou, ale pro mnohé zcela zásadní, výhodou ukončení životního pojištění je úspora peněz za pravidelné platby. S vypověděním smlouvy je však bohužel spojena také řada nevýhod. Jakých?

  • Přijdete o sjednané pojistné krytí v případě úrazu nebo smrti.
  • Pokud se rozhodnete opět sjednat životní pojištění v pozdějším věku, musíte znovu prokázat svůj zdravotní stav a pojištění se nebude na existující nemoci vztahovat.
  • Čím starší budete, tím bude zřízení životního pojištění dražší.
  • V případě, že jste uplatňovali slevu na dani z příjmů, budete muset ušetřené peníze za posledních 10 let vrátit finančnímu úřadu.

pokles investic

Jaké jiné možnosti než ukončení smlouvy máte?

Pokud se chcete vyhnout nevýhodám, které plynou z odstoupení od smlouvy, máte opět několik možností. Pojďme si je ve zkratce přiblížit.

1.) Snížení platby za životní pojištění

Odborníci se shodují na tom, že nejlepším způsobem, jak vyřešit nedostatek finančních prostředků, je snížení platby pojistného na jeho minimální hranici, která se pohybuje v řádech stovek korun. Snížení pojistného je však samozřejmě spojeno s tím, že v případě úrazu nebo smrti pojišťovna vyplatí méně peněz. Ve chvíli, kdy se vaše finanční situace zlepší, můžete u pojišťovny nastavit původní limit.

2.) Odložení platby pojistného

Pokud nemůžete platit pojistné, například z důvodu ztráty zaměstnání, můžete využít odložení pojištění, které některé pojišťovny umožňují, a to až na půl roku. Jakmile budete mít pravidelný příjem, uhradíte platby zpětně.

3.) Zrušení dalších připojištění

V rámci životního pojištění má řada lidí také další připojištění. Nabízí se tedy možnost tato doplňková připojištění zrušit, přijdete sice o pojistné krytí, ale budete měsíčně platit nižší částky. V tomto případě si však dejte pozor na to, že pokud budete chtít po čase limity opět navýšit, pojišťovna po vás bude vyžadovat nové posouzení zdravotního stavu.

Nyní už víte, jak odstoupit od smlouvy životního pojištění. Odborníci se však shodují na tom, že ukončení životního pojištění je finančně nevýhodné. Máte ale i jiné možnosti, jak si finančně ulevit na platbě „životka“, a sice snížit platbu, odložit platbu nebo zrušit připojištění.