Plná moc k přepisu vozidla – vzor ke stažení zdarma

plná moc

[obsahova-navigace]

Při prodeji a koupi automobilu od jiného vlastníka je důležité dbát na několik samostatných kroků. Dodržte i jejich pořadí. Písemná kupní smlouva je základ, ačkoliv ji občanský zákoník nevyžaduje. Jde o jasnou ochranu kupujícího i prodávajícího. Povinné ručení řešte jako další krok. Pokud už nejste vlastníkem vozidla, nemusíte platit povinné ručení. Přepis vozidla na registru je třetí důležitý krok, který vám může usnadnit plná moc k přepisu vozidla. Jak by měla vypadat?

přepis vozu

Přepis vozidla na registru

Přepis vozidla je administrativní úkon, který se provádí na odboru dopravy na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Síť úřadů obcí s rozšířenou působností je široká. Pro přepis si můžete zvolit kterýkoliv z úřadů, nemusíte se vázat na bydliště kterékoliv ze stran.

Žádost o přepis vozidla je potřeba podat do 10 pracovních dnů od prodeje vozidla. Nedodržení této lhůty je považováno za přestupek a hrozí za něj pokuta až 50 000 korun. Problém může vzniknout především prodávajícímu, pokud by nový majitel způsobil dopravní nehodu nebo dopravní přestupky. Sankce za nezaplacené povinné ručení mohou výrazně překročit pojistné.

peněženka v autě

Co je potřeba pro přepis vozidla?

Pro hladký průběh přepisu vozidla na úřadu s rozšířenou působností si připravte:

  • osobní doklady obou smluvních stran,
  • velký technický průkaz,
  • malý technický průkaz, tedy osvědčení o registraci vozidla,
  • platnou zelenou kartu, tedy doklad o povinném ručení,
  • doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu (např. doklad o dědictví, kupní smlouva),
  • protokol o evidenční kontrole,
  • úhradu ekologické daně u vozidel EURO 0, 1, 2, případně potvrzení o její dřívější úhradě.

Za přepis vozidla se platí správní poplatek ve výši 800 korun. Přepis vozidla provádí společně kupující a prodávající.

Doporučení odborníka: Nejlevnější povinné ručení získáte porovnáním aktuálních nabídek trhu. V dnešní době už ale nemusíte běhat po pojišťovnách, stačí vyplnit několik detailů o vás a vašem voze v online kalkulačce. Pohodlí zažijete i při obdržení zelené karty – kopie vám přijde obratem emailem a originál poštou. Schválně se podívejte, co na tuto službu říkají další řidiči jako jste vy:

“Spokojen, z 12 tisíc jsem se dostal na 4 a půl za povinné ručení,” Lukáš Perný.

“Pokaždé něco ušetřím na povinném ručení, díky :-),” Jiří Paur.


“Úžasná služba, nemám tolik času ,abych hledal tu nejlepší nabídku a tohle je přesně ono. V pravý čas se operátor ozve a najde mi tu nejlepší variantu se všemi vedlejšími náležitostmi jako je např. výpověď z nevyhovujícího produktu. Prostě paráda, děkuji,”

Roman Krupka.

Až 50 % z původní částky potom ušetří sváteční řidiči při výběru pojišťovny Allianz. Podle našich informací a zkušeností nabízí výrazné slevy vlastníkům kabrioletů, obytných vozů, druhého auta a dalších povozů, se kterými toho “moc nenajedou” minimálně do konce léta 2022. Nevěříte? Přesvědčte se sami zde:

Porovnej povinná ručení

přepis vozidla

Plná moc k přepisu vozidla – jak funguje?

Jak to tak ale bývá, ne vždy se mohou dostavit zároveň obě strany. Přeregistrace se může provést také za fyzické přítomnosti jen jedné ze stran, od druhé strany stačí plná moc k přepisu vozidla. Plná moc k přepisu vozidla musí být potvrzena úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu je možné zařídit za poplatek 30 korun na všech místech Czech Point, tedy i na pobočkách České pošty.

Jinou možností potvrzení platnosti podpisu je uznatelný elektronický podpis nebo plná moc podepsaná zmocnitelem v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

plná moc

Plná moc k přepisu vozidla – vzor ke stažení

Vzorová plná moc k přepisu vozidla je k dispozici zde. Plná moc musí jasně obsahovat kdo, koho a v jakém rozsahu zmocňuje. Zmocnitel je osoba, která někomu dává oprávnění provést za něj určitý úkon. Zmocněnec je osoba, která toto právo přebírá a je oprávněna tento úkon vykonat.

Česká kancelář pojistitelů uvádí, že se denně setkává s případy neaktuálních zápisů v registru silničních vozidel. Při přepisu na registru vozidel nespoléhejte na druhou stranu i přesto, že vystavíte plnou moc. Pokud možno nepředávejte doklady k vozidlu, vozidlo, ani neukončujte povinné ručení, dokud není vozidlo skutečně úředně přepsáno na nového vlastníka. I situace, kdy jedna ze stran nespolupracuje při přepisu vozidla na úřadě, jsou řešitelné, ale je lepší jim předcházet.