Revize komínů: Kolik stojí a jak často je třeba?

kominíci

[obsahova-navigace]

Pokud má rodinný dům komín, který je při vytápění domu používaný, je potřeba se o něj starat. Běžné vymetení patky komínu může obstarat majitel domu, ale jeho důkladné čištění, kontrolu a případnou revizi provádí odborník. Co ale máme při objednání kominíka požadovat? Je potřeba pravidelná revize komínů, nebo stačí objednat kontrolu komína a spalinových cest? Jak často kominíka objednávat a na kolik jeho práce vyjdou?

komín

Kontrola vs. revize komínů

Někdy se pojmy kontrola a revize komínů zaměňují. Měli bychom je ale pečlivě rozlišovat. Revize komínu je rozsáhlé prozkoumání spalinové cesty. Je to jednorázová akce, která se musí dělat v přesně zákonem stanovených případech. Při běžném používání komínu stačí dělat pouze pravidelné čištění a kontroly. Jejich frekvence je také stanovená.

Kdy je nezbytná revize komínů?

Revize komínů je speciální úkon, který není nutné provádět pravidelně. Jsou ale přesně stanovené situace, kdy je nezbytná. V těchto šesti případech nechte odborníka provést revizi komína:

  1. Chcete začít používat nový zdroj vytápění.
  2. Na komínu nebo spalinových cestách jste dělali stavební úpravy.
  3. Změnili jste druh paliva, kterým topíte. Například při přechodu z uhlí na dřevo či plyn.
  4. Dlouhodobě nepoužívaný komín nebo spalinové cesty jste opět uvedli do provozu.
  5. Po nějakém problému. Například byl požár v komíně, jsou odhaleny různé trhliny v komíně (spalinových cestách) nebo podezření na ně.
  6. Kompletně měníte zdroj vytápění objektu.

Tip! Pokud je revize komínu součástí rekonstrukce komínu a dalších částí budovy, lze platbu za revizi zahrnout do nákladů rekonstrukce. Může tak být součástí hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření a nemusí zasáhnout do běžných měsíčních výdajů.

spočítejte si hypotéku

komíny ve městě

Kolik stojí revize komínů a kolik jejich kontrola?

Pravidelná kontrola komína a spalinových cest vás vyjde na 500 až 1000 Kč. Nicméně s touto kontrolou je spojené i čištění, které se obvykle patří zvlášť a vyjde na několik set korun. Tady ale můžete ušetřit, pokud si čištění provedete sami. Revize komínů je nákladnější, ale je to jednorázová akce. Kominíci si účtují 1500 až 2500 Kč. U obou akcí si kominík naúčtuje i dopravu.

Tip! Řešili jste opravu komínu nebo výměnu zdroje vytápění a na revizi nezbývají tento měsíc peníze? Je topná sezóna a nelze čekat? Rychlou pomoc najdete u krátkodobé půjčky nebo kreditní karty.

Najděte nejlepší půjčku

nový komín

Jak často se musí komín čistit a kontrolovat?

Frekvence čištění a pravidelných kontrol komína se odvíjí od druhu paliva, které využíváme a výkonu kotle (spotřebiče paliv). Další vliv má i to, zda je topení využíváno celoročně nebo jen sezónně. Co platí právě pro váš komín, najdete v následujícím přehledu.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz Standardní provoz
do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
do 50 kW včetně Kontrola spalinové cesty 1 x za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok

Rada odborníka: Kominíka na pravidelnou kontrolu objednávejte s předstihem. Na začátku topné sezóny bývají velice vytížení. S hledáním kominíka může pomoci Společenstvo kominíků ČR.

kominík

Proč je odborná péče o komín nezbytná?

Pravidelné čištění a kontrola komínu je nutná. Ukládá nám to zákon a často i podmínky pojišťoven. Měli bychom na ně dbát ale především kvůli vlastní bezpečnosti. Kominík zbaví komín všech usazenin, které by se v další sezóně mohly vznítit, a komín zkontroluje. Víme tak, že by měl komín po celou sezónu dobře a bezpečně fungovat.

Co hrozí při porušení povinností?

  1. Pokuta v případě neprovedené revize.
  2. Pojišťovna může odmítnout úhradu škod, pokud chybí revize či kontroly.
  3. Škoda na majetku a bohužel i zdraví při nedodržení péče.

Dobře si prostudujte podmínky pojištění majetku, abyste znali i další povinnosti, které při péči o majetek máte. Smlouvu se vyplatí také pravidelně revidovat a sledovat aktuální nabídku na trhu. Často tak můžete výrazně ušetřit a zároveň získat lepší podmínky.

Tip! Ke sledování nabídky pojištění majetku je perfektní online kalkulačka. Vyzkoušejte ji zde:
Kalkulačka pojištění majetku