Řidičský průkaz A1: Vstupenka do světa motorek

kdy potřebujete řidičský průkaz a1

[obsahova-navigace]

K řízení dopravního prostředku na silnicích potřebujeme řidičské oprávnění. O tom nikdo nepochybuje a nikoho to nepřekvapí. O něco méně jasné jsou písmeno a číslice, které oprávnění na řidičském průkazu doplňují. Jedná se o označení skupiny, pro kterou je oprávnění platné.

Detailní rozřazení najdete v zákoně o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb. v § 80 a následujících. V dnešním článku se zaměříme na řidičský průkaz A1.

Jaké jsou skupiny řidičských oprávnění?

Na první pohled je to trochu chaos a než usednete za řídítka nového stroje, měli byste si ověřit, zda na jeho řízení máte oprávnění. Celkem je v České republice šestnáct skupin a podskupin řidičských oprávnění. Každou je možné řídit za jiných podmínek a věk k získání jednotlivých oprávnění se liší.

Mezi nejběžnější, se kterými se setkáte nejčastěji, patří:

Skupina řidičského oprávnění

Obecné rozdělení do skupin

A

Oprávnění k řízení motocyklů.

B

Průkaz umožňuje řízení osobních automobilů. Řidiči musí být alespoň 18 let, absolvovat řidičský kurz a složit zkoušky.

C

Se skupinou C máte oprávnění řídit nákladní automobily. Pro získání tohoto průkazu je potřeba řidičský průkaz kategorie B a věk nad 21 let.

D

Tato kategorie umožňuje řízení autobusů a trolejbusů. Pro její získání je třeba mít řidičský průkaz kategorie B a věk nad 24 let.

T

Kategorie T je pro řízení traktorů a zemědělské techniky.

E

Označení E v kategorii znamená oprávnění k řízení přívěsu nad 750 kg.

Tyto kategorie se dále rozřazují do podskupin. Zařazení závisí na výkonu, váze vozidla, objemu motoru i konstrukční rychlosti. Některá řidičská oprávnění jsou si rovnocenná, např. řidičský průkaz B opravňuje řídit vozidla ve skupině A1 s automatickou převodovkou a B1. Každá kategorie průkazu má své vlastní požadavky a omezení, vyžaduje speciální znalosti, školení i věkovou hranici.

ridicsky průkaz A1 a motorky

Řidičský průkaz A1 – na co se vztahuje?

Řidičský průkaz A1 je jednou z podskupin řidičských oprávnění vztahující se motorky a s určitými omezeními i na méně výkonné stroje. Podle zákona opravňuje k řízení:

  • lehkého motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 11 kW a s poměrem výkon/hmotnosti 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Do skupiny A1 se řadí také:

  • čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Tip! Řidičský průkaz A1 je váš pas do světa adrenalinu na dvou kolech. Ale každý dobrodruh potřebuje záložní plán. S naším srovnávačem získáte havarijní pojištění, které vám poskytne klid mysli na každé cestě.

Nejlevnější havarijko na motorku

Podmínky pro získání řidičského průkazu A1

Řidičský průkaz A1 je prvním krokem pro ty, kteří chtějí řídit motocykly s malým objemem motoru. Omezení je tedy dáno výkonem a maximálním objemem motoru daného stroje. Podmínek je však daleko více.

  • Věk: Pro získání řidičského průkazu A1 musí žadatel dosáhnout věku alespoň 16 let nejpozději v den zkoušek.
  • Dokumentace dokládaná žadatelem o řidičský průkaz: zdravotní způsobilost, žádost o řidičské oprávnění, u žadatelů mladších 18 let také souhlas zákonného zástupce s výcvikem, trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, žadatel nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel, nemá v registru přidělených 12 bodů, nemá řidičské oprávnění udělené v jiném členském státě.
  • Absolvování teoretické zkoušky: Jde o výuku pravidel silničního provozu, zdravotnické přípravy, teorii řízení a údržbu vozidla.
  • Absolvování praktické zkoušky z jízdy: Předchází jí výuka praktické jízdy v autoškole v rozsahu 13 hodin, zdravověda o rozsahu 4 hodiny a praktická údržba motocyklu o rozsahu 1 hodiny.

Cena za výcvik v autoškole na řidičský průkaz A1 se pohybuje okolo 13.000 Kč.

řidičský průkaz A1

Další skupiny řidičských oprávnění na motorku

Jak už zaznělo, není vůbec jednoduché vyznat se v jednotlivých kategorií řidičských oprávnění. Označení A1 se vztahuje jen na méně výkonné motocykly a nemůžete s ním řídit další prostředky. Podívejte se, kam se můžete ve svém řízení posunout dál a jaké máte možnosti, pokud se pro řidičský průkaz A1 nerozhodnete.

Označení kategorie

Platnost průkazu

Věková hranice

Další pravidla

AM

Vztahuje se na motorová vozidla s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. Dvoukolová vozidla jsou omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru na max. 50 cm³ a výkonem elektrického motoru do 4 kW. Čtyřkolová vozidla smí mít maximální hmotnost v nenaloženém stavu 350 kg. Vztahuje se i na řízení lehkých čtyřkolek např. pro zemědělské účely.

15 let

Řízení vozidel skupiny AM je povolené pro všechna ostatní řidičská oprávnění s výjimkou T.

A2

Oprávnění se vztahuje na motocykly s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg.

18 let

S kategorií A2 je možné řídit také vozidla kategorie A1.

A

Opravňuje k řízení motocyklu s výkonem nad 35 kW a čtyřkolek do 15 kW s hmotností do 400 kW.

24 let

Skupina A platí i pro řízení skupiny A1 a A2.

Oprávnění je možné získat i ve věku 20 let, pokud má řidič alespoň 2 roky oprávnění A2 a absolvuje doplňující výcvik.

Tip! Úspěšným získáním řidičského průkazu a vysněnou motorkou povinnosti bohužel nekončí. Se strojem nesmíte vyjet na silnici, dokud nebudete mít na motorové vozidlo sjednané povinné ručení. S tím vám rádi pomůžeme.

Srovnání povinných ručení

Podívejte se do našeho srovnávače a udělejte si přehled o cenách povinného ručení a sjednejte si ho ještě než si motorku koupíte. Jinak ji budete muset z obchodu domů tlačit.