Mlhovky – víte, kdy je použít? Řidiči za volantem často při zapínání světel chybují

zadní mlhovky

[obsahova-navigace]

Někteří chybují u dálkových světel, jiní neumí používat mlhovky. Ti další zase spoléhají výhradně na funkci automatického přepínání. Ve všech případech si však zahrávají s vysokými pokutami i zákazem řízení. Kdy tedy jednotlivá světla použít?

Jak správně používat mlhovky a jiná světla?

Povinnost zvolit správná světla spadá na řidiče vozu. Výmluvy typu: „Promiňte, mně světla zapíná samo
auto, takže fakt nemohu za to, že nesvítím,“ před policisty neobstojí. Použití světlometů se řídí pravidly a
předpisy, zejména pak zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Za jeho porušení
hrozí blokové pokuty a v neposlední řadě i odnětí řidičského průkazu. Neosvětlené vozidlo ohrožuje
zejména samotného řidiče. To, které oslňuje, ohrožuje protijedoucí vozidlo.

Která světla jsou povinná?

Každé auto, které jezdí po veřejných komunikacích musí být vpředu osazeno:

 • parkovacími neboli obrysovými světly,
 • potkávacími (tlumenými) světly,
 • dálkovými světly,
 • směrovými světly.

Některá mají i speciální světla pro denní svícení nebo přední mlhovky, které však nejsou povinné.

Vzadu musí být ze zákona nainstalována:

 • světla obrysová (koncová),
 • brzdová,
 • mlhová (zadní mlhovky),
 • směrová,
 • zpětné světlo neboli couvačka,
 • v neposlední řadě také osvětlení registrační značky.

kdy použít mlhovky

Jak je to s povinností denního svícení?

V našem státě platí všeobecná povinnost nařizující celoroční svícení bez ohledu na denní dobu. Je tedy
nutné svítit i v případě nesnížené viditelnosti. Stačí zapnout obrysová a potkávací světla současně, nebo
aktivovat speciální světla určená pro denní svícení, která jsou zpravidla složená z LED diod a tvoří tak
menší zátěž pro alternátor.

Ta ale rozhodně nestačí, jakmile se dostanete do oblasti se sníženou viditelností (tunel, tma, mlha, šero, déšť nebo místo, kde na rozsvícení světel upozorňuje zvláštní dopravní značka). V takovém případě je nutné přidat obrysová a potkávací světla.

Mějte také na mysli, že denní svícení osvětluje pouze přední část vozu, nikoliv tu zadní. Pokud se tedy
sníží viditelnost, je nutné rozsvítit i obrysová a potkávací světla, aby se rozsvítila koncová světla vzadu.

Některá auta si se situací umí poradit sama, a když se začne stmívat, automaticky denní svícení přepnou na standardní světlomety. V ostatních případech na to musí myslet řidič.

Mlhovky a snížená viditelnost? Víte, kdy je třeba je zapnout?

Co znamená snížená viditelnost? Pravidla pro použití správných světel v autě se často opírají o termín
snížená viditelnost. Co si pod tímto slovním spojením vlastně představit v praxi?

Zákon říká, že snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Mlhová světla

Řidiči svítící pouze denním svícením jsou nejnebezpečnější hlavně v mlze, jelikož zezadu jsou jejich
vozy téměř neviditelné. Šofér za nimi si jich všimne až na poslední chvílí a problém je na světě. Aby k
takovým situacím nedocházelo, jsou auta vybavena mlhovými světly, která svítí velmi zřetelně a dávají
okolnímu provozu jasně najevo, že jste tu taky. Zatímco přední mlhovky jsou spíše na bázi dobrovolnosti,
zadní mlhovky jsou povinností vždy:

 • za hustého deště,
 • sněžení
 • mlhy.

Tip! Chyby při zapínání světel mohou vést k nehodám a nákladným opravám. Aby vás nepřekvapily vysoké náklady na opravy, je moudré mít kvalitní havarijní pojištění. S naším srovnávačem rychle a snadno najdete to nejlepší pro váš vůz.

Nejlevnější havarijní pojištění

Automatické světlomety

Problém za mlhy nastává u automatických světlometů. Zatímco pro lidský zrak mlha fatálně snižuje
viditelnost, senzory v autě to jako výrazné zhoršení světelných podmínek nevnímají. Automatické
světlomety většinou v mlze automaticky potkávací a mlhová světla nezapnou. Je to na řidiči. Bohužel si
to spousta lidí neuvědomuje, a pak jsou z jejich aut zezadu neviditelní duchové.

mlhovky a dálková světla

Kdy naopak mlhovky a dálková světla nepoužívat?

Častým nešvarem na českých silnicích je i nadužívání mlhových světel. Mlhovky v jiných než stanovených situacích nepoužíváme. Například v noci někdy dokážou oslnit více než dálková světla.

Správné používaní dálkových světel bývá často předmětem řady diskuzí. Jak to tedy je? Podle zákona nesmí řidič užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla.

Z toho vyplývá, že se smí používat výhradně za snížené viditelnosti, například za tmy, ale pouze tak, aby
neoslňovala ostatní. Za jejich nesprávnou aktivaci hrozí i bloková pokuta.

Probliknutí dálkovými světly: Kdy je dovoleno?

Dálková světla pro některé řidiče představují formu komunikace. Mnozí určitě zažili situaci, kdy jedou v
levém pruhu po dálnici, přičemž na zadek se nalepí rychlejší auto a začne blikat dálkovými světly. V
tomto případě mu hrozí pokuta nejen za nedodržení bezpečného odstupu, ale i za nesprávné použití
dálkových světel.

Existují ale situace, kdy je „probliknutí“ dovoleno. Řidič může problikávání používat v případě hrozícího
nebezpečí, k upozornění jiného řidiče, že například nesvítí nebo, je-li to nutné, k upozornění řidiče
předjížděného vozidla. I to je totiž považováno za odvrácení hrozícího nebezpečí.

Správné používání světel na silnicích je klíčové pro bezpečnost všech účastníků provozu. Řidiči by měli dodržovat předpisy týkající se světel a zohledňovat aktuální viditelnost. Nesprávné používání světel může ohrožovat bezpečnost na silnicích a způsobit vážné nehody.