Budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen, když mám veřejné zdravotní pojištění?

Budete, ale pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Péči v soukromých zdravotnických zařízeních – a ta ve většině turistických oblastí převažují – budete muset vždy uhradit plně ze svého.

Další často kladené otázky z okruhu cestovního pojištění