Co je limit pojistného plnění u havarijního pojištění?

Limit pojistného plnění vyjadřuje maximální plnění pojišťovny při jedné konkrétní události. Limitem pojistného plnění u havarijního pojištění je pojistná částka. Pokud je škoda způsobená pojistnou událostí vyšší, než sjednaná pojistná částka, nezíská pojištěný plnou náhradu. Pojistná částka se sjednává při uzavírání pojistné smlouvy a měla by vždy odpovídat tržní ceně vozidla.

Další často kladené otázky z okruhu havarijního pojištění