Co zahrnuje základní cestovní pojištění?

 

Základní cestovní pojištění zahrnuje jen naprosté minimum, které je poskytováno v  základních balíčcích cestovního pojištění. Jsou to náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit, nebo náhle vzniklého onemocnění včetně diagnostických postupů, které s ním bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané.

Základní balíček cestovního pojištění tedy obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace,asistenčních služeb a nákladů na přivolání opatrovníka.

Další často kladené otázky z okruhu cestovního pojištění