Jaké jsou druhy připojištění?

Je možné připojistit si následující rizika, jako je vyšší krytí proléčebné výlohy a repatriaci, odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví a majetku, kterou byste v zahraničí nechtěně způsobili třetí osobě, zrušení zájezdu,připojištění ztráty a poškození zavazadel či pojištění trvalých následků úrazu. Velmi důležité je i připojištění zimního a rizikového sportu.

Doporučujeme věnovat pozornostvýlukám jednotlivých pojišťoven, aby Vámi zvolený sport byl vybranou pojišťovnou pojistitelný.

Další často kladené otázky z okruhu cestovního pojištění