Koho nelze pojistit?

Pojistit nelze osobu, která je v době uzavření pojistné smlouvy:

  • v pracovní neschopnosti nebo
  • je nebo byla příjemcem invalidního důchodu pro jakýkoliv stupeň invalidity a je nebo byla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo
  • je objednána na jakýkoli operační zákrok nebo očekává jakékoli výsledky lékařského vyšetření (např. CT, RTG, MR, odběr krve, moči nebo stolice apod.)

Další často kladené otázky z okruhu úrazového pojištění