Můžu zůstat bez dodávek elektřiny?

Standardně ne. V případě změny Dodavatele elektrické energie dochází k plynulému přechodu od stávajícího Dodavatele k Dodavateli novému. Nevznikne tedy žádná prodleva, kde by odběratel neměl zajištěnou dodávku elektřiny. K odpojení elektroměru může dojít pouze tehdy, když klient nehradí řádně měsíční zálohy a vznikne tak dluh u stávajícího Dodavatele, který má právo vzniklou dlužnou částku vymáhat. V případě dlouhodobého neplacení může Dodavatel požádat distributora o demontáž elektroměru.