Co je vinkulace pojistné smlouvy?

Osoba, v jejíž prospěch je pojistná smlouva vinkulována, má přednostní nárok na vyplacení pojistného plnění. Až v případě jejího souhlasu, je pojistné plnění poukázáno přímo pojištěnému. Obvyklá je vinkulace pojištění nemovitosti ve prospěch banky v případě hypotečního úvěru.