Co všechno lze pojistit?

  1. Smrt způsobená úrazem s pojistnou částkou
  2. Trvalé následky úrazu
  3. Denní dávka za dobu nezbytného léčení úrazu za den
  4. Navíc: Úhrada nákladů za kosmetické operace až do výše 40 000 Kč
  5. Navíc: Právní konzultace po úrazu nebo úmrtí pojištěného 

Další často kladené otázky z okruhu úrazového pojištění