Výpověď povinného ručení

[%INSURANCE_COMPANY_TITLE%]
[%INSURANCE_COMPANY_CONTACT_STREET%]
[%INSURANCE_COMPANY_CONTACT_ZIP%] [%INSURANCE_COMPANY_CONTACT_CITY%]

[%RESIDENCE_CITY%] [%DATE%]

Věc: Výpověď pojistné smlouvy číslo [%PREVIOUS_CONTRACT_NUMBER%]
Žádám o ukončení pojistné smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy.
Nespotřebované pojistné mi prosím zašlete na bankovní účet č.: [%BANK_ACCOUNT_NUMBER%]/[%BANK_CODE%]
Potvrzení o bezeškodním průběhu mi prosím pošlete na adresu uvedenou níže.

[%FIRSTNAME%] [%LASTNAME%]
[%RESIDENCE_STREET%] [%RESIDENCE_NUMBER%]
[%RESIDENCE_ZIP%] [%RESIDENCE_CITY%]

Podpis