Výpočet daně OSVČ

V první části roku řada podnikatelů řeší, jak podat daňové přiznání. Jaké jsou pro letošní rok termíny? Termín pro podání daňového přiznání je 1. 4. 2019.

Pokud pro zpracování daňového přiznání využíváte služby daňového poradce, termín podání se posouvá na 1. 7. 2019. O této skutečnosti však musíte daňový úřad informovat do 1. 4. 2019.

Koho se povinnost podat daňové přiznání týká? Tuto povinnost mají osoby, jejichž roční příjmy přesáhnou 15 tisíc Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené).

Jaké dokumenty musí poplatník daňovému úřadu doložit? Jedná se o:

  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor 25 5405, č. 25)
  • Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů §7 vzor 25 5405/P1, č. 14)
  • Příloha č. 2 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů §9 a §10 vzor 25 5405/P2, č. 14
  • Příloha č. 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí vzor 25 5405/P3, č. 14
  • Samostatný list k Příloze č. 3 vzor 25 5405a, č. 3