prosinec-2016-jake-jsou-novinky-na-trhu-s-povinnym-rucenim