Číslo odběrného místa

Slouží k přesné identifikaci konkrétního odběrného místa. Díky tomuto označení je ihned jasno v tom, o jakou domácnost anebo většího soukromého odběratele plynu se jedná. Číslo odběrného místa je velmi důležité jak pro dodavatele energie, tak i pro odběratele a koncové zákazníky.