Distribuční soustava

Jedná se o propojovací technologie pro distribuci elektrické energie o patřičných parametrech. V Česku mají distribuční soustavy jednotlivé provozovatele.