Limit na čerpání

     
Limit na čerpání je nejvyšší částka, kterou v kterékoliv chvíli disponujete. Je to maximální možná částka, kterou si můžete od banky „půjčit“ pro použití kreditní karty. V naší tabulce jsou kreditní v kategorii karty se zvýšeným limitem ty karty, jejichž limit je nastaven minimálně na 250.000 Kč. Limit na čerpání je někdy nazýván také úvěrový rámec nebo jednodušše úvěr.