Věřitel – půjčka

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky.