Společné jmění manželů (SJM – dříve BSM – bezpodílové spoluvlastnictví manželů)

Majetkové společenství vznikající uzavřením manželství a jeho zánikem také zaniká. SJM tvoří majetek, který manželé nabyli a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství. SJM lze smluvně nebo soudně zúžit a rozšířit.